Drukuj

Jak wprowadzić metodę Peer to peer learning krok po kroku?

Rodzaj/formaWarsztaty
Obszar tematycznyEdukacja językowa
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorWiktoria Blakicka
Forma płatnaNie
Opis
W ciągu ostatnich lat zaszły bardzo widoczne zmiany cywilizacyjne wynikające głównie z rozwoju technologii. Taki stan rzeczy niesie za sobą konsekwencje mające wpływ na funkcjonowanie zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa. W wielu dziedzinach poszukuje się nowych, przystających do obecnej rzeczywistości rozwiązań. Również w procesie uczenia się i nauczania wymagane jest podejmowanie innowacyjnych działań, gdyż metody tradycyjne są coraz mniej atrakcyjne dla ucznia i nie przynoszą pożądanych efektów.  Współczesny uczeń preferuje aktywne metody nauczania i uczenia się, czyli takie, w których aktywnie uczestniczy.

Wykorzystanie metody Peer to peer learning w kształceniu językowym polega na pracy grupowej uczniów, w czasie której mają oni możliwość wzajemnej wymiany informacji i umiejętności, opartych na własnej analizie, z pominięciem formy podręcznikowej. Ponieważ taka praca obejmuje ludzi w podobnym wieku i o zbliżonych doświadczeniach, jej efektem jest dochodzenie do wspólnych wniosków, celów, czyli utrwalenie analizowanych treści. W ten sposób uczniowie rozmawiając ze sobą, przyswajają sobie kompetencje niezbędne do funkcjonowania w obecnej rzeczywistości, a Peer to peer learning to nic innego, jak dzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą z rówieśnikami. 

Celem szkolenia jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: Na czy polega metoda Peer to peer learning? Dlaczego jest taka skuteczna?  Jak  wprowadzić  ją na lekcji zdalnej języka obcego? 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Program

1. Co to jest Peer to peer learning?

2, Jak powstała ta metoda?

3. O wspólnym uczeniu się

4. Jak możemy ją stosować?

5.  Jakie ma wady i zalety?


Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

Powrót