Drukuj

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Rodzaj/formaInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej
Obszar tematycznyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorAnna Karpowicz
Forma płatna800 zł
Opis

 

Szkolenie jest zaplanowane na 4 godziny dydaktyczne. Po ustaleniu potrzeb szkoły jest możliwa modyfikacja ilości godzin.

 

Proszę o kontakt anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl

 Dziękuję!

Szkolenie informacyjne rad pedagogicznych skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ma na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej  na temat dostosowania wymagań edukacyjnych w pracy nauczyciela.  Szkolenie ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli , a także rozwijanie kompetencji  w zakresie opracowywania i modyfikacji wymagań edukacyjnych związanych z podstawa programową, programem nauczania, planem dydaktycznym. Nauczyciele otrzymają informacje na temat prawidłowych zasad planowania procesu nauczania, roli wymagań edukacyjnych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz dostosowywaniu wymagań edukacyjnych w organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

Program

Dostępne terminy

Drugi semestr
TerminDrugi semestr
Godzina15.00-19.00
ProwadzącyAnna Karpowicz
Harmonogram
Miejsce szkoleniaPlacówka oświatowa

RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 2


Powrót