Drukuj

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka polskiego. Przykłady dobrych praktyk

Rodzaj/formaWarsztaty
Obszar tematycznyEdukacja polonistyczna
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorElżbieta Chrabołowska
Forma płatnaNie
Opis

Warsztat "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka polskiego. Przykłady dobrych praktyk" adresowany jest do nauczycieli języka polskiego wszystkich etapów edukacyjnych pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu. Szkolenie ma na celu  wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę dotyczącą metod i form pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, rozpoznawania potrzeb i sposobów motywowania uczniów  do pracy, a także przygotowania koniecznej dokumentacji określonej Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Uczestnicy szkolenia  w oparciu o studium przypadku określą plan wsparcia dla ucznia  oraz podzielą się swoim doświadczeniem z pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Program

Dostępne terminy

2021-04-29
Termin2021-04-29
Godzina15.00, platforma Teams
SalaSala 215   -   2021-03-25   -   godz. 15:00
ProwadzącyElżbieta Chrabołowska
Harmonogram
Miejsce szkoleniaPlatforma Teams
RejestracjaZapisz się


Powrót