Drukuj

Trening skutecznego nauczyciela

Rodzaj/formaKurs płatny
Obszar tematycznyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Liczba godzin21 godz.
OrganizatorRyszard Chodyniecki
Forma płatna650 zł
Opis

Zapraszamy NAUCZYCIELI WSZYSTKICH ETAPÓW EDUKACYJNYCH, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

na szkolenie Trening Skutecznego Nauczyciela – TSN (1)

Szkolenie poprowadzi osobiście Violetta Kruczkowska  –  autoryzowany Reprezentant Gordon Training International w Polsce założycielka Polskiego Centrum Edukacji Gordona psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy.  Prezes Fundacji „Wychowanie bez porażek.

Forma szkolenia: 3 - dniowy warsztat (21 h)

Uczestnicy szkolenia:  Zorganizowane grupy (max. 20 osób): nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy.

Materiały szkoleniowe: Uczestnicy otrzymują zeszyt ćwiczeń.

Koszt szkolenia 650 zł (informacja o terminie płatności będzie przekazana oddzielnie)

 Termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu się grupy. Zajęcia w siedzibie CEN.

Grupa max 20 osób. Zapisy poprzez platformę internetową, decyduje kolejność zapisu.

 

TRENING SKUTECZNEGO NAUCZYCIELA POZIOM PIERWSZY (TSN1)

 Program kursu TSN1 obejmuje 21 godzin zegarowych. Kurs to ćwiczenia praktyczne, krótkie wykłady prowadzone przez trenera, przykłady stosowania umiejętności modelu Gordona, dyskusje w grupie i podgrupach, praca z zeszytem ćwiczeń, czas na pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu. Wszystko umieszczone w kontekście świata pracy nauczyciela.

TSN1 to kurs edukacyjny skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół i nauczycieli przedszkolnych.

Twórcą TSN1 jest trzykrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla dr Thomas Gordon.

Na Treningu Skutecznego Nauczyciela (TSN1) nauczyciele poznają ideę Gordona oraz jego model - okno zachowania. Nauczą się także porozumiewania językiem akceptacji oraz otwartej komunikacji i współpracy z rodzicami.

Wszystko po to, aby wydłużyć i lepiej wykorzystać czas nauczania/uczenia się. TSN1 pozwala nauczycielowi na wpływanie na kształtowanie u dzieci samodyscypliny, współpracy i współdziałania w grupie. Kształtowanie pozytywnych relacji wśród dzieci, wydobywanie ich potencjału. Rozpoznawanie, obserwowanie, wspieranie i pomaganie dziecku w jego rozwoju, oraz radzeniu sobie z emocjami.

Nauczyciele uczestniczący w TSN1 dostaną kompletną wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli z powodzeniem wprowadzać praktyczne umiejętności i zauważać zmiany, które one wnoszą w pracy nauczyciela.

Komunikacja z rodzicami: Umiejętności zdobyte na kursie TSN1 bardzo ułatwiają komunikację i współpracę z rodzicami.  Budowanie dobrych relacji nauczycieli z rodzicami przynosi wiele korzyści. Ułatwia współpracę placówki i rodziny, sprzyja lepszemu poznaniu i rozumieniu dzieci przez nauczycieli i rodziców, pomaga w poznaniu oczekiwań rodziców wobec placówki, udzielaniu sobie wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu.

Każdy uczestnik otrzymuje indywidualne materiały szkoleniowe: Zeszyt ćwiczeń TSN, kredo dr. Thomasa Gordona, dyplom.

 W czasie kursu nauczyciele będą rozwijać umiejętności:

 • Obserwacji zachowania w celu rozpoznania i opisania różnych zachowań dziecka bez interpretacji, oceny i osądu.
 • Rozpoznawania po czyjej stronie leży problem w celu identyfikowania źródła problemu osobistego, by móc skutecznie zareagować.
 • Rozpoznawania potrzeb.
 • Radzenia sobie ze złością własną i innych.
 • Pomagania dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów dzięki słuchaniu ze zrozumieniem.
 • Otwartej komunikacji w celu uzyskania lepszej współpracy i większego szacunku ze strony dzieci.
 • Skutecznego konfrontowania się z nieakceptowanym zachowaniem w celu umiejętnego stawiania granic dzieciom oraz zapobiegania agresywnym zachowaniom.
 • Stwarzania dzieciom wewnętrznej przestrzeni do samodzielnego uczenia się.
 • Otwartej komunikacji i współpracy z rodzicami.
Program

Program kursu TSN1:

 • Wyjaśnienie pojęcia „skuteczny nauczyciel”
  • Cele TSN1
  • Przegląd umiejętności i metodyki TSN1
  • Ustalanie celów osobistych
  • Umiejętność obserwacji zachowania
  • Okno zachowania
  • Kto ma problem
  • Unikanie barier w procesie komunikacji
  • Proces pomagania
  • Potrzeby kontra rozwiązania
 • Pomaganie dziecku w zaspokojeniu jego potrzeb
  • Umiejętności pomagania
  • Aktywne słuchanie
  • Warunki dla skutecznego aktywnego słuchania
  • Typowe błędy w aktywnym słuchaniu
 • Otwarta komunikacja
  • Skuteczne odsłanianie się (wyrażanie siebie)
  • Wyrażanie doceniania
  • Zapobieganie konfliktom
  • Unikanie nieskutecznej konfrontacji
  • Skuteczna konfrontacja
  • Radzenie sobie z oporem
  • Modyfikowanie otoczenia w celu zapobiegania konfliktom
  • Wzbudzanie motywacji
  • Dyskusje skierowane na treści
  • Etapy procesu nauki
 • Zastosowanie TSN w praktyce
  • Stosowanie umiejętności TSN
  • Przegląd okna zachowania
  • Ewaluacja kursu

Dostępne terminy

Pierwszy semestr
TerminPierwszy semestr
ProwadzącyVioletta Kruczkowska
Harmonogram

Termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 17


Powrót