Drukuj

Powrót ucznia do szkoły – diagnoza/rozpoznanie ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzaj/formaWarsztaty
Obszar tematycznyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Liczba godzin3 godz.
OrganizatorAnna Karpowicz
Forma płatnaNie
Opis

Treści:

- wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia po powrocie do szkoły (diagnoza, rozpoznanie potrzeb)

- wnioski do dalszej pracy z uczniem posiadającym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

- opracowanie oceny efektywności udzielania pomocy uczniowi,  po powrocie do szkoły

- współpraca z rodzicami ucznia

Czas trwania 3 godz. dyd.

Rozpoczęcie 16.30.

forma on- line Teams

Program

Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

Powrót