Drukuj

Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów, czyli jak edukować do przyszłości

Rodzaj/formaSzkolenie członków rady pedagogicznej
Obszar tematycznyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Liczba godzin3 godz.
OrganizatorElżbieta Chrabołowska
Forma płatna600 zł
Opis

Informacyjne szkolenie członków rad pedagogicznych ma na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat charakteru kompetencji kluczowych, wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego pedagogów, a także rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu wiedzy i umiejętności kształcenia kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do podejmowania działania, współpracy w zespole, podejmowania inicjatyw oraz oceny własnej. W trakcie szkolenia nauczyciele poznają ćwiczenia umożliwiające kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów, stworzą profil kompetencyjny absolwenta szkoły i określą poziom własnych kompetencji kluczowych na kole kompetencji.

Program

Dostępne terminy

2021-09-06 — 2022-05-26
Termin2021-09-06 — 2022-05-26
Prowadzący
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok


Powrót