Drukuj

Organizacja i finansowanie dodatkowych zajęć wspomagających dedykowanych uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych po okresie nauczania zdalnego

Rodzaj/formaKurs płatny
Obszar tematycznyPrawo oświatowe
Liczba godzin2,5 godz.
OrganizatorRyszard Chodyniecki
Forma płatna170 zł
Opis

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

zaprasza dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w szkoleniu:

Organizacja i finansowanie dodatkowych zajęć wspomagających dedykowanych uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych po okresie nauczania zdalnego

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i kompetencji do prawidłowego skonstruowania wniosku o  subwencję/dotację celową na zajęcia wspomagające uczniów, nadto nabycie umiejętności prawidłowej organizacji takich zajęć.

Adresatami szkolenia są: przedstawiciele organów prowadzących oraz dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Szkolenia odbędą się w formie online:

I termin: 11 czerwca 2021 r., w godzinach 10:00-12:00;

II termin: 16 czerwca 2021 r., w godzinach 13:00-15:00.

 

Opłaty za kurs: kwotę w wysokości 170 zł proszę przelać na konto 66 1500 1344 1213 4009 5654 0000  Santander Bank Polska SAz dopiskiem "Organizacja i finansowanie dodatkowych zajęć wspomagających dedykowanych uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych po okresie nauczania zdalnego" - imię i nazwisko uczestnika.

Termin wpłat: 10 czerwca 2021 r. 

Zapisy poprzez platformę internetową, decyduje kolejność zapisu.

Program

Program szkolenia obejmuje:

  • podstawy prawne organizacji zajęć wspomagających, których celem jest pomoc uczniom w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości oraz umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego;
  • charakter dodatkowych źródeł finansowania zajęć wspomagających, terminy przewidziane dla złożenia wniosku oraz terminy przekazania wnioskowanych kwot, kalkulacja kwoty należnej danej szkole;
  • warunki jakiem sprostać należy organizując zajęcia wspomagające uczniów;
  • sposób dokumentowania zajęć wspomagających uczniów, warunki rozliczenia kwot dodatkowych,  przekazanych w formie subwencji oświatowej i dotacji celowej;
  • analizę wniosku o środki finansowe dla szkoły;
  • tryb i terminy rozliczenia dodatkowych źródeł finansowania;
  • panel dyskusyjny bez ograniczenia czasowego.

Dostępne terminy

2021-06-11
Termin2021-06-11
Prowadzący
Harmonogram

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-12:00

Miejsce szkoleniaSzkolenie online

RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 24

2021-06-16
Termin2021-06-16
Prowadzący
Harmonogram

Szkolenie odbywa się w godzinach 13:00-15:00

Miejsce szkoleniaSzkolenie online

RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 17


Powrót