Drukuj

Design thinking w edukacji

Rodzaj/formaKurs doskonalący blended learning
Obszar tematycznySzkolenia ogólnotematyczne
Liczba godzin16 godz.
OrganizatorKamilla Przychodzień
Forma płatna600 zł
Opis

Celem szkolenia Design thinking jest poznanie kreatywnej metody rozwiązywania problemówgenerowania pomysłów i tworzenia innowacji.  Pozwala ona na rozwój kompetencji kluczowych, innowacyjności i kreatywności uczniów. Wpisuje się w Kierunki polityki oświatowej państwa:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 4. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Design thinking nazywane jest ludzką metodą pracy z zespołem. Dzięki temu, że zaczynamy od empatii i punktem wyjścia procesu są realne potrzeby użytkowników, daje on  praktyczne i pożądane efekty. Bazujemy na pracy zespołowej zróżnicowanych, interdyscyplinarnych grup – korzystamy z różnych doświadczeń, perspektyw i zdolności. Dzięki temu podczas fazy diagnozy potrzeb i generowania pomysłów pojawiają się zaskakujące i nieszablonowe pomysły.

Proces zakłada również wielokrotne prototypowanie, testowanie i ulepszanie rozwiązania. Dzięki temu produkt końcowy jest sprawdzony i realny do wdrożenia.

Korzyści ze stosowania design thinking w szkole

DLA ZARZĄDZAJĄCYCH PLACÓWKAMI

 • zaangażowanie kadry do współtworzenia ulepszeń
 • lepsze dopasowanie komunikacjido oczekiwań odbiorców
 • wzmocnienie wizerunku innowacyjnejplacówki

DLA SZKOŁY

 • zwiększenie nastawienia na współpracę w zespole
 • poprawa komunikacjiwewnętrznej i organizacji procesów
 • niesztampowe pomysłyna rozwiązania bieżących wyzwań
 • większe zainteresowanienowych studentów i uczniów

DLA NAUCZYCIELI

 • oszczędnośćczasu w przygotowywaniu zajęć
 • niesztampowe i ciekawezajęcia
 • lepsze ocenyuczniów i rodziców

DLA UCZNIÓW

 • łatwiejsze zapamiętywaniemateriału
 • rozwój umiejętności kreatywnych
 • większe zaangażowaniei lepsza współpraca w zespole

 

 Uwaga- termin zostanie ustalony po zebraniu grupy ( ustalony wspólnie z kursantami)

Szkolenie prowadzą certyfikowani trenerzy:

Mateusz Kałamarz- Trener kreatywności, badacz, certyfikowany trener biznesu, a także moderator design thinking, z wykształcenia matematyk

Ewa Tomczak - main engine w design thinking w szkole, jest trenerem biznesu, moderatorem design thinking i projektantem z pasją dla ludzi.

Program

Dostępne terminy

Cały rok szkolny
TerminCały rok szkolny
Prowadzący
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 10


Powrót