Drukuj

"Spotkania z Leonem”

Rodzaj/formaKurs doskonalący
Obszar tematycznyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Liczba godzin20 godz.
OrganizatorGrażyna Łaniewska
Forma płatna300 zł
Opis

Cykl zajęć psychoedukacyjnych „Spotkania z Leonem” to autorski program zajęć Ewy Czemierowskiej-Koruby i Huberta Czemierowskiego. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5- 9 lat i zawiera  10 ilustrowanych scenariuszy zajęć, stanowiących cykl. Każdy z nich przewidziany jest do poprowadzenia podczas jednego spotkania z dziećmi, mniej więcej co 1-2 tygodnie. Motywem przewodnim treści zajęć  są kolejne wydarzenia z życia tych samych bohaterów – rodzeństwa bliźniąt: Julki i Julka oraz ich przyjaciela – kameleona o imieniu Leon. Każdy scenariusz zaczyna się opowiadaniem – historyjką, w której występują wymienione postacie, a  kończy się wierszykiem, który zawiera wniosek wynikający  z zajęć. Program obejmuje  też ostatnie, dodatkowe zajęcia, stanowiące podsumowanie i zakończenie całego cyklu. 

Do programu dołączone  są ilustracje -  rysunkowe  pomoce do zajęć.

Szkolenie przygotowuje do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych wg autorskiego Programu „Spotkania z Leonem”, przeznaczonego dla dzieci w wieku 5-9 lat.

Program zawiera 10 ilustrowanych scenariuszy zajęć, stanowiących cykl – każde przewidziane jest do poprowadzenia podczas jednego spotkania z dziećmi, mniej więcej co 1-2 tygodnie. Uczestnicy szkolenia w cenie kursu otrzymują materiały metodyczne w formie elektronicznej – gotowe scenariusze zajęć (wraz z ilustracjami) i wskazówki do ich prowadzenia oraz dodatkowe materiały merytoryczne dotyczące agresji u dzieci i sposobów reagowania

 Cele szkolenia

Uczestnicy:

 • mają wiedzę na temat agresji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jej celów i uwarunkowań,
 • potrafią  konstruktywnie reagować na zachowania agresywne dzieci,
 • są przygotowani do prowadzenia z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych wg Programu „Spotkania z Leonem”.

Uczestnicy: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z  dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prowadzący szkolenie: Ewa Czemierowska-Koruba, Hubert Czemierowski

Forma szkolenia : warsztat online - 20 godzin dydakt. w 3 częściach, prowadzony na platformie Zoom.  Od uczestników oczekujemy włączonych kamerek podczas całego szkolenia.

Termin szkolenia: pierwszy tydzień ferii zimowych 2022 r. (poniedziałek, środa i czwartek),

 • 24 stycznia br. (poniedziałek) w godz. 9-15.
 • 26 stycznia br. ( środa ) w godz. 9-15.
 • 27 stycznia br. ( czwartek) w godz. 9-15.

Tematyka zajęć:

 • problematyka złości i agresji dzieci młodszych:

- odróżnianie złości od agresji oraz łamania norm i zasad,

- zasady i umiejętności doraźnej reakcji na agresję,

- sposoby postępowania z  uczestnikami agresywnych konfliktów

 • poznanie celów, treści i metod programu „Spotkania z Leonem”,
 • praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć.

WYKAZ  SCENARIUSZY

 1. Czego potrzebujemy, żeby czuć się dobrze?
 2. Przyjemne i nieprzyjemne uczucia
 3. Złość
 4. Jak mogę sobie poradzić, gdy ktoś mi dokucza?
 5. Czy wolno skarżyć?
 6. Jak pomóc innym?
 7. Czy warto dokuczać innym? 
 8. Przepraszanie
 9. Współpraca w grupie
 10. 10.Rozwiązywanie konfliktów

Celem programu jest profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci poprzez:

- pogłębienie świadomości własnych uczuć,

- uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,

- poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości.

- naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,

- uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym,

- poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

 

Program

Tematyka zajęć:

 • problematyka złości i agresji dzieci młodszych:

- odróżnianie złości od agresji oraz łamania norm i zasad,

- zasady i umiejętności doraźnej reakcji na agresję,

- sposoby postępowania z  uczestnikami agresywnych konfliktów

 • poznanie celów, treści i metod programu „Spotkania z Leonem”,
 • praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć.

WYKAZ  SCENARIUSZY

 1. Czego potrzebujemy, żeby czuć się dobrze?
 2. Przyjemne i nieprzyjemne uczucia
 3. Złość
 4. Jak mogę sobie poradzić, gdy ktoś mi dokucza?
 5. Czy wolno skarżyć?
 6. Jak pomóc innym?
 7. Czy warto dokuczać innym? 
 8. Przepraszanie
 9. Współpraca w grupie
 10. 10.Rozwiązywanie konfliktów

Celem programu jest profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci poprzez:

- pogłębienie świadomości własnych uczuć,

- uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,

- poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości.

- naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,

- uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym,

- poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

 


Dostępne terminy

Drugi semestr
TerminDrugi semestr
ProwadzącyEwa Czemierowska - Koruba
Harmonogram

warsztat online - 20 godzin dydaktycznych  w 3 częściach, prowadzony na platformie Zoom.  Od uczestników oczekujemy włączonych kamerek podczas całego szkolenia.

Termin szkolenia: pierwszy tydzień ferii zimowych 2022 r. (poniedziałek, środa i czwartek), w godz. 9-15.

 • 24 stycznia br. (poniedziałek) w godz. 9-15.
 • 26 stycznia br. ( środa ) w godz. 9-15.
 • 27 stycznia br. ( czwartek) w godz. 9-15.
Miejsce szkoleniaszkolenie online

RejestracjaZapisz się   zapisy na listę rezerwową


Powrót