Drukuj

Animator Edukacji Przez Ruch – EPR Doroty Dziamskiej - I stopień

Rodzaj/formaKurs komercyjny
Obszar tematycznyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Liczba godzin45 godz.
OrganizatorRyszard Chodyniecki
Forma płatna900 zł
Opis

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku uprzejmie zaprasza na dwustopniowe szkolenie certyfikacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów i studentów, 

„Animator Edukacji Przez Ruch – EPR Doroty Dziamskiej”

Warsztaty poprowadzi osobiście twórczyni Metody Pani Dorota Dziamska – regionalny partner CEN w Białymstoku.

Szkolenie składa się z dwóch stopni. Ukończenie pierwszego stopnia kończy się zaświadczeniem, które uprawnia do udziału w szkoleniu II – go stopnia. Stopień II kończy się uzyskaniem świadectwa i certyfikatu „Animatora Edukacji Przez Ruch – EPR Doroty Dziamskiej” potwierdzającego wiedzę i umiejętności do oficjalnego stosowania Metody w pracy z dziećmi.

Szkolenie I-go stopnia (45 h)

Cykl 3 warsztatów   - Zabawy z tekstem literackim  - wprowadzenie do metody - Dynamicznych obrazów warsztaty kierowane do pedagogów, studentów, nauczycieli przedszkola oraz klas I - III. Istotą warsztatów jest przedstawienie technik  i metod systemu EPR przeznaczonych do nauki czytania, a także sposobów wykorzystania tekstu literackiego w procesie całościowego rozwoju dziecka.

Szkolenie II-go stopnia (45)

Cykl 3 warsztatów : zabawy z wierszem, zabawy z prozą, zabawy z lekturą. Warsztaty prezentują proces osiągania przez dzieci umiejętności w zakresie : słuchania, mówienia, artykulacji, czytania, pisania. Metoda dynamicznych obrazów to propozycja pracy z tekstem literackim w ruchu i przestrzeni, której głównym założeniem jest taka organizacja przestrzeni uczenia się dziecka która wzmacnia jego doznania ( edukacja polisensoryczna) i doprowadza do tzw. integracji czynnościowej. 

 Forma szkolenia: Każdy stopień 45 h- (3 warsztaty dwudniowe po 15h/dyd.)

Uczestnicy szkolenia: Grupy (18 - 24 osoby)

Koszt szkolenia każdego stopnia 900 zł (informacja o terminie płatności będzie przekazana oddzielnie)

Zajęcia w siedzibie CEN. Zapisy poprzez platformę internetową, decyduje kolejność zapisu.

Program

Dostępne terminy

Pierwszy semestr
TerminPierwszy semestr
ProwadzącyDorota Dziamska
Harmonogram

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 12


Powrót