Drukuj

Trener Treningu Pewności Siebie

Rodzaj/formaKurs komercyjny
Obszar tematycznyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Liczba godzin14 godz.
OrganizatorRyszard Chodyniecki
Forma płatna300 zł
Opis

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i nasz regionalny partner Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych Bliżej Dziecka w Warszawie serdecznie zaprasza pedagogów i psychologów  na szkolenie  „TRENER TRENINGU PEWNOŚCI SIEBIE” (Program wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej.  Autorski program A.Milczarek i J.Węgrzynowskiej. Metoda opracowana i sprawdzona we współpracy z brytyjską organizacją KIDSCAPE.)

Szkolenie poprowadzi osobiście autorka programu Pani Joanna Węgrzynowska.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia wystawione przez Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” oraz Certyfikat autoryzowany oficjalnym logo stowarzyszenia uprawniające do stosowania oficjalnej nazwy TRENINGU PEWNOŚCI SIEBIE w pracy z grupą.

Forma szkolenia:  2-dniowy warsztat (14h) w godz. 09.00-16.00

Uczestnicy szkolenia:  zorganizowane grupy (max. 20 osób): pedagodzy i psycholodzy (nie nauczyciele) pracujący z dziećmi w wieku 9-14 lat ze szkół podstawowych, domów dziecka, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz z poradni psychologiczno-pedagogicznych (idealnie – po 2 osoby z jednej placówki).

Materiały szkoleniowe: uczestnicy otrzymują 60-stronicowy przewodnik do prowadzenia treningów

Koszt szkolenia 300 zł (informacja o terminie płatności będzie przekazana oddzielnie)

Grupa max 20 osób. Zapisy poprzez platformę internetową, decyduje kolejność zapisu.

Program

Trening Pewności Siebie – jest metodą opracowaną i sprawdzoną przez Stowarzyszenie we współpracy z brytyjską organizacją KIDSCAPE. Trening ten to krótkoterminowa forma pracy z dziećmi poszkodowanymi - ofiarami przemocy rówieśniczej, która kładzie nacisk na podnoszenie poczucia własnej wartości, naukę asertywności i nawiązywania pozytywnych relacji w grupie. Jego ważnym elementem jest warsztatowa lub indywidualna praca z rodzicami, w trakcie której rodzice uczą się zasad asertywności, umiejętności pozytywnego dowartościowania dziecka i uczenia go samodzielności.

Cel szkolenia: przygotowanie pedagogów i psychologów do samodzielnego realizowania Treningów Pewności Siebie dla dzieci poszkodowanych na terenie swoich placówek.

Tematyka szkolenia:

 1. Zjawisko przemocy rówieśniczej.
 2. Syndrom dziecka-ofiary przemocy.
 3. Metody pomocy dzieciom poszkodowanym.
 4. Trening Pewności Siebie – wprowadzenie (historia, założenia, efektywność).
 5. Zasady i metody naboru dzieci do grup.
 6. Trening Pewności Siebie – zajęcia dla dzieci.
 7. Trening Pewności Siebie – zajęcia dla rodziców.
 8. Metody ewaluacji.

  Najważniejsze efekty TPS – wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników treningów co najmniej 3 miesiące po zakończeniu zajęć wskazują, że dzięki Treningom Pewności Siebie:

 • 40% dzieci przestało doświadczać przemocy w szkole, a większość pozostałych uczestników doświadczała jej zdecydowanie rzadziej.
 • Uczestnicy mieli większe poczucie własnej wartości i więcej pewności siebie.
 • Dzieci zdecydowanie rzadziej unikały szkoły i zdecydowanie rzadziej przeżywały depresję.
 • W sytuacjach przemocy dzieci zaczęły używać asertywnych sposobów obrony.
 • Uczestnicy wykorzystali w praktyce i uznali za przydatne większość asertywnych strategii obrony przećwiczonych podczas TPS.

Dostępne terminy

2023-04-01 — 2023-04-02
Termin2023-04-01 — 2023-04-02
ProwadzącyJoanna Węgrzynowska
Harmonogram

Termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 1


Powrót