Drukuj

"Spójrz Inaczej kl. I-III" – rekomendowany program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Rodzaj/formaKurs doskonalący
Obszar tematycznyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Liczba godzin35 godz.
OrganizatorGrażyna Łaniewska
Forma płatna450 zł
Opis

"Spójrz Inaczej kl. I-III"

– rekomendowany program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Szkolenie umożliwia uczestnikom doskonalenie umiejętności wychowawczych i przygotowuje do realizacji programu „Spójrz Inaczej” z uczniami w kl. I-III.

Celem Programu jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować różne zachowania ryzykowne.

Program "Spójrz Inaczej" jest programem profilaktyki uniwersalnej  i stanowi zbiór  scenariuszy zajęć do systematycznej pracy z klasą. Program obejmuje budowanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi oraz podejmowania decyzji - w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Program „Spójrz inaczej” posiada rekomendacje w Systemie Rekomendacji, prowadzonym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro d.s. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Czas trwania szkolenia – 35  godz. dydakt. (4 dni)

Forma – warsztat w małej grupie (  do 14 osób)

Uczestnicy: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi z klas I-III

Termin szkolenia:  14-15-16-17 maja 2022

Cele szkolenia:

 • praktyczne poznanie filozofii i założeń Programu, treści i tematyki zajęć z uczniami oraz metod i technik pracy z klasami,
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi w klasach I-III zajęć wychowawczo-profilaktycznych wg Programu „Spójrz Inaczej”
 • doskonalenie prawidłowej komunikacji z dziećmi,
 • nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów w pracy z grupą.

Tematyka  szkolenia

 • podstawowe umiejętności psychologicznego kontaktu z dziećmi,
 • poznanie celów, treści i metod programu „Spójrz Inaczej”,
 • praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć,
 • rozwiązywanie sytuacji trudnych w pracy z klasą.
 • pracę warsztatową nad komunikacją interpersonalną i budowaniem relacji z uczniami oraz kierowaniem grupą
 • poznanie założeń i filozofii programu „Spójrz Inaczej”, tematyki zajęć, metod i technik pracy oraz roli prowadzącego
 • praktyczne poznanie technik i metod programu „Spójrz inaczej” poprzez analizę scenariuszy zajęć i symulację prowadzenia zajęć w grupie
 • pracę nauczycieli z uczniami pod superwizją trenera, kształcącą praktyczne umiejętności realizacji programu oraz rozwiązywania trudnych sytuacji w grupie – 6 godz.
 • analizę i poznawcze opracowanie doświadczeń z zajęć prowadzonych z uczniami.
 • porządkowanie wiedzy nt. działania środków uzależniających, mechanizmów uzależnienia, roli szkoły i nauczycieli w zmniejszaniu czynników ryzyka zażywania środków psychoaktywnych
 • sposoby prowadzenia zajęć profilaktycznych nt. uzależnień

Przebieg  Szkolenia

(Cztery dni zajęć - 35 godzin dydaktycznych, odbywa się w  sobotę, niedzielę, poniedziałek i wtorek).

 • W czasie dwóch pierwszych dni Szkolenia (sobota i niedziela – 20 godzin dydaktycznych) uczestnicy w sposób praktyczny - poprzez opracowanie własnych scenariuszy zajęć z  klasami wg programu  „Spójrz Inaczej” oraz poprzez symulację zajęć (wykonywanie ich w grupie warsztatowej) poznają ideę, cele i treści programu „Spójrz Inaczej” oraz stosowane w nim metody pracy z uczniami. Zajęcia w te dni są też nastawione na pogłębianie umiejętności kontaktu z uczniami (kontaktu indywidualnego i z grupą: kierowanie klasą, radzenie sobie z dyscypliną i własnymi trudnymi emocjami, gdy uczniowie łamią dyscyplinę i zakłócają prowadzenie zajęć).
 • Trzeciego i czwartego dnia (poniedziałek i wtorek – 15 godzin dydaktycznych) uczestnicy warsztatu kolejno w parach prowadzą zajęcia z uczniami w klasach według scenariuszy programu „SI”. Obserwatorami zajęć są wszyscy pozostali uczestnicy szkolenia (superwizja uczestnicząca). Odbywa się to na 1,3,5 godzinie lekcyjnej. Na  2,4,6 godzinie lekcyjnej odbywają się wspólne omówienia przeprowadzonych zajęć.  Po południu w poniedziałek prowadzimy cd. symulacji wtorkowych  spotkań z uczniami, do godziny 15.30.  

Ze względu na strukturę szkolenia wymagany jest pełny udział uczestników we wszystkich zajęciach, bez ich opuszczania.  

Informacje dodatkowe:

Uczestnikom szkolenia „Spójrz Inaczej” – klasy I-III  w ramach w/w szkolenia zapewniamy:

 1. Podręcznik „Spójrz Inaczej” ze scenariuszami zajęć w klasach I-III
 2. Dodatkowe materiały szkoleniowe (poza podręcznikiem „Spójrz Inaczej”) w wersji papierowej.
 3. Bezpłatne indywidualne konsultacje telefoniczne, mailowe lub online na etapie wdrażania zajęć z uczniami w klasach

 

Program

Celem Programu „Spójrz Inaczej” jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

Przebieg  Szkolenia

Zajęcia obejmują: 

 1. Pogłębianie umiejętności kontaktu z uczniami (kontaktu indywidualnego i z grupą: kierowanie klasą, radzenie sobie z dyscypliną
 2. Praktyczne poznanie programu „Spójrz Inaczej” oraz stosowanych w nim metod pracy - poprzez adaptację i symulację scenariuszy zajęć (wykonywanie ich w grupie warsztatowej) z  klasami wg programu  „Spójrz Inaczej” oraz prowadzenie i obserwację zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami

Dostępne terminy

Drugi semestr
TerminDrugi semestr
ProwadzącyEwa Czemierowska - Koruba, Kazimierz Koruba
Harmonogram

Termin szkolenia:  14-15-16-17 maja 2022 r.

Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 9


Powrót