Drukuj

"Spójrz Inaczej kl. IV-VIII" – rekomendowany program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Rodzaj/formaKurs doskonalący
Obszar tematycznyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Liczba godzin55 godz.
OrganizatorGrażyna Łaniewska
Forma płatna700 zł
Opis

"Spójrz Inaczej kl. IV-VIII" – rekomendowany program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Szkolenie umożliwia uczestnikom doskonalenie umiejętności wychowawczych i przygotowuje do realizacji programu „Spójrz Inaczej” z uczniami w kl. IV-VIII. 

Celem Programu jest kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować różne zachowania ryzykowne.

Program "Spójrz Inaczej" jest programem profilaktyki uniwersalnej  i stanowi zbiór  scenariuszy zajęć do systematycznej pracy z klasą. Program obejmuje budowanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi oraz podejmowania decyzji - w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Program „Spójrz inaczej” posiada rekomendacje w Systemie Rekomendacji, prowadzonym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro d.s. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Czas trwania szkolenia – 55  godz. dydakt. (w 2 częściach: 4 dni + 2 dni)

Forma – warsztat w małej grupie (  do 14 osób)

Uczestnicy: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą z  klas IV-VIII

Termin szkolenia:  cz. 1: 28-29-30-31 maja, cz. 2: 11-12 czerwca 2022

Cele szkolenia:

 • praktyczne poznanie filozofii i założeń Programu, treści i tematyki zajęć z uczniami oraz metod i technik pracy z klasami,
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi w klasach IV-VIII zajęć wychowawczo-profilaktycznych wg Programu „Spójrz Inaczej”
 • doskonalenie prawidłowej komunikacji z dziećmi i młodzieżą,
 • nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów w pracy z grupą,
 • zdobycie wiedzy na temat środków uzależniających i profilaktyki uzależnień.

Tematyka  szkolenia

 • praktyczne poznanie filozofii i założeń Programu, treści i tematyki zajęć z uczniami oraz metod i technik pracy z klasami,
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi w klasach I-III zajęć wychowawczo-profilaktycznych wg Programu „Spójrz Inaczej”
 • doskonalenie prawidłowej komunikacji z dziećmi,
 • nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów w pracy z grupą,
 • profilaktyka i mechanizmy uzależnień, środki uzależniające.

 

Program

Celem Programu jest kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować różne zachowania ryzykowne.

Program "Spójrz Inaczej" jest programem profilaktyki uniwersalnej  i stanowi zbiór  scenariuszy zajęć do systematycznej pracy z klasą. Program obejmuje budowanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi oraz podejmowania decyzji - w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Czas trwania szkolenia – 55  godz. dydakt. (w 2 częściach: 4 dni + 2 dni)

Termin szkolenia:  cz. 1: 28-29-30-31 maja, cz. 2: 11-12 czerwca 2022

Cele szkolenia:

 • praktyczne poznanie filozofii i założeń Programu, treści i tematyki zajęć z uczniami oraz metod i technik pracy z klasami,
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi w klasach IV-VIII zajęć wychowawczo-profilaktycznych wg Programu „Spójrz Inaczej”
 • doskonalenie prawidłowej komunikacji z dziećmi i młodzieżą,
 • nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów w pracy z grupą,
 • zdobycie wiedzy na temat środków uzależniających i profilaktyki uzależnień
 • Tematyka  szkolenia
 • praktyczne poznanie filozofii i założeń Programu, treści i tematyki zajęć z uczniami oraz metod i technik pracy z klasami,
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi w klasach I-III zajęć wychowawczo-profilaktycznych wg Programu „Spójrz Inaczej”
 • doskonalenie prawidłowej komunikacji z dziećmi,
 • nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów w pracy z grupą,
 • profilaktyka i mechanizmy uzależnień, środki uzależniające.

Dostępne terminy

Drugi semestr
TerminDrugi semestr
ProwadzącyEwa Czemierowska - Koruba, Kazimierz Koruba
Harmonogram

Termin szkolenia:  cz. 1: 28-29-30-31 maja, cz. 2: 11-12 czerwca 2022 r.

Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 6


Powrót