Drukuj

Ocenianie kształtujące

Rodzaj/formaWarsztaty
Obszar tematycznyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Liczba godzin8 godz.
OrganizatorRyszard Chodyniecki
Forma płatnaNie
Opis

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pt.: „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (RPOWP 2014-2020), Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i kwalifikacje, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

Program

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych, zajęcia prowadzone są w jednej grupie wykładowej i jednej warsztatowej. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i  certyfikaty potwierdzające nabycie nowych umiejętności.

Cel ogólny: Uczestnicy szkolenia zapoznają się z skuteczną koncepcją pedagogiczną określaną jako ocenianie kształtujące, które pomaga wypracować umiejętności nauczania i uczenia się

Cele szczegółowe (uczestnik):

  • zna i rozumie rolę oceniania kształtującego w procesie dydaktycznym
  • stosuje techniki wpływania na postawę ucznia i organizację jego uczenia się
  • rozumie znaczenie formułowania celów dla ucznia
  • formuje kryteria i wymagania jako narzędzia regulacji pracy nauczyciela i ucznia
  • stosuje w ocenianiu bieżącym zasady oceniania kształtującego

Termin:

31.08.2021 r

Treść modułu

 
   
 

9.30 – 10.00

I. Współczesne tendencje w dydaktyce oceniania.

0,5

-

10.00 - 11.00

II. Psychologiczne aspekty oceniania szkolnego. Zasady oceniania kształtującego i wspierającego rozwój ucznia.

0,5

0,5

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 14.30

III. Wybrane elementy oceniania kształtującego: komentarze wspierające, strategia „nacobezu”, pytania kluczowe, samoocena i ocena koleżeńska.

0,5

2,0

14.30 – 15.00

Przerwa obiadowa

15.00 – 16.30

IV. Komunikowanie wyników, informacja zwrotna, indywidualizacja procesu oceniania, współpraca z rodzicami.

0,5

1,0

16.30 – 17.00

Ewaluacja

-

0,5

Razem:

8 godzin dydaktycznych


Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

Powrót