Drukuj

Jak pracować z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

Rodzaj/formaSzkolenie członków rady pedagogicznej
Obszar tematycznyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorElżbieta Chrabołowska
Forma płatna800 zł
Opis

Szkolenie członków rady pedagogicznej adresowane jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu. Szkolenie ma na celu wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę dotyczącą metod i form pracy z uczniami autystycznymi, sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, rozpoznawania potrzeb i sposobów motywowania uczniów ze spektrum autyzmu do pracy, a także przygotowania koniecznej dokumentacji określonej Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Program

Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

Powrót