Drukuj

Jak współpracować i budować prawidłowe relacje na płaszczyźnie nauczyciel-rodzic w pierwszym etapie kształcenia.

Rodzaj/formaWarsztaty
Obszar tematycznyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Liczba godzin3 godz.
OrganizatorJadwiga Piotrowska
Forma płatnaNie
Opis

Celem szkolenia jest inspirowanie nauczycieli do organizowania i prowadzenia zebrań oraz umiejscowienie siebie w roli partnera.

Współpraca rodziców ze szkołą jest niezbędna i ważna dla obu stron. Niestety coraz częściej współpraca z rodzicami nie układa się dobrze  zmienia się nastawienie rodziców do szkoły i nauczycieli, zmieniają się oczekiwania obu stron. Szkolenie ma na celu wyposażenie nauczycieli w narzędzia pozwalające na jak najskuteczniejszą komunikację z rodzicami.

Uczestnicy po odbytym szkoleniu poznają zasady współpracy z rodzicami, efektywne zarządzanie czasem podczas spotkania, poznają reguły wystąpienia publicznego.

Program

Dostępne terminy

2022-01-17
Termin2022-01-17
Godzina17.00
ProwadzącyJadwiga Piotrowska
Harmonogram
Miejsce szkoleniaOnline

RejestracjaZapisz się


Powrót