Drukuj

Język niemiecki dla nauczycieli od podstaw

Rodzaj/formaKurs komercyjny
Obszar tematycznyEdukacja językowa
Liczba godzin30 godz.
OrganizatorKrystyna Łuniewska
Forma płatna400 zł
Opis

Adresatami szkolenia są nauczyciele różnych przedmiotów, którzy zainteresowani są nauką  języka  niemieckiego od podstaw. 

Obejmuje ono 30 godz. szkoleniowych., 11 spotkań.  Formą szkolenia są zajęcia warsztatowe oraz praca w domu.

Celem kursu doskonalącego jest osiągnięcie przez uczestników  poziomu biegłości językowej A1+  (język niemiecki) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie tj. przygotowanie:

  • do rozumienia prostych wypowiedzi i często używanych wyrażeń w zakresie tematów związanych z życiem codziennym oraz
  • porozumiewania się w bardzo prostych rutynowych sytuacjach komunikacyjnych;
  • poznanie nowych różnorodnych technik nauczania i propozycji ich wykorzystania na lekcjach

Szkolenie ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli.  Oprócz rozwoju kompetencji językowych  uczestnicy poznają ciekawe techniki i metody pracy, które będą mogli wykorzystać  na swoich  lekcjach. 

 

Podręcznik wiodący: Menschen A1. 1  Kursbuch  i  Arbeitsbuch

 

Zajęcia  będą odbywały się we wtorki 15:30- 17:30 ,  sala 102 

Grupa docelowa: Nauczyciele różnych przedmiotów zainteresowani nauką języka niemieckiego od podstaw.

Płatność w dwóch ratach 200+ 200=400 zł 

Prowadzący: Krystyna Łuniewska

Rozpoczęcie zajęć:  po zebraniu grupy  - listopad 

 

Program

Zakres tematyczny

- Przedstawianie się, powitania, podawanie podstawowych danych osobowych

- Alfabet

- Dane osobowe: zawód, stan cywilny, wiek, miejsce zamieszkania

− Rodzina i przyjaciele

- Konsumpcja i praca

- Zakupy: ceny, meble, sprzęt

- Opis przedmiotów codziennego użytku

− Biuro i technika: wyposażenie miejsca pracy

- Czas wolny: hobby i zainteresowania, preferencje, określanie częstotliwości, prośby


Dostępne terminy

2022-10-04 — 2023-02-14
Termin2022-10-04 — 2023-02-14
Godzina15:30-17:30
ProwadzącyKrystyna Łuniewska
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 3


Powrót