Drukuj

Człowiek i czynnik ludzki w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji i technologii w dydaktyce języków obcych

Rodzaj/formaKonferencja
Obszar tematycznyEdukacja językowa
Liczba godzin8 godz.
OrganizatorKrystyna Łuniewska
Forma płatnaNie
Opis

Program

 10.50 - rozpoczęcie konferencji

11.00-12.00 – dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM „Co mogą, a czego nie mogą technologie w edukacji” (wykład online)

12.00-13.00 – dr hab. Elżbieta Gajek, prof. UW „Interakcje inteligentnego ucznia języka z oprogramowaniem”

13.00-13.15 – przerwa kawowa (kawa, herbata, ciasto)

13.15-14.15 – Klaudia Gajewska „Inteligentni wirtualni asystenci a rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczniów języków obcych”

14.15-15.15 – Joanna Ksieniewicz „Dostępność cyfrowa w edukacji – metody dostosowywania materiałów dydaktycznych do potrzeb uczniów z SPE”

 

15:15-16.00 – przerwa obiadowa (catering dla zarejestrowanych uczestników konferencji)

 

16:00-17.30 – warsztaty metodyczne do wyboru:

Dorota Kondrat „Spotkanie dwojga ludzi – o tym, że technologia nie zastąpi roli nauczyciela w budowaniu kompetencji językowych ucznia”

Piotr Garczyński „Nauka języka niemieckiego z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości”

Aleksandra Raźniak „Cyfrowe rozwiązania sposobem na ciekawe i aktywizujące zajęcia językowe”

Uczestnicy konferencji otrzymają pakiety konferencyjne oraz certyfikaty. 

 

Program

PRELEGENCI

Dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM –  pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad 60 międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, w tym prestiżowych projektów międzynarodowych tj. ECIP, EU Kids Online, ySkills (Horyzont 2020), Lights4Violence (Horyzont 2020), zdalnenauczanie.org. Reprezentant Polski w czterech akcjach COST Europejskiej Fundacji Nauki związanych z funkcjonowaniem online młodych ludzi. Autor licznych publikacji, w tym pierwszej na polskim rynku monografii naukowej dotyczącej cyberprzemocy. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, m. in. nagrodą im. prof. Tomasza Hofmokla w kategorii „Społeczeństwo Informacyjne” (NASK), nagrodą na stulecie UAM „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”.

Dr hab. Elżbieta Gajek, prof. UW – inżynier elektronik, lingwistka, nauczycielka angielskiego i edukatorka nauczycieli języków obcych. W Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW kieruje Zakładem Badań nad Przyswajaniem Języka. Specjalizuje się w metodyce nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zajmuje się także lingwistyką korpusową w dydaktyce i kształceniu nauczycieli zastosowaniem technologii mobilnych w nauczaniu języków, wykorzystaniem materiałów audiowizualnych oraz strategii uczenia się języków w środowisku cyfrowym. Jest autorką ponad 130 publikacji. Jest także inicjatorką i realizatorką wielu programów współpracy z uczelniami amerykańskimi, uniwersytetem w Pekinie i uczelniami w  wielu krajach europejskich. Od 2004 roku jest ekspertem programu eTwinning.

Klaudia Gajewska – absolwentka Anglistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; doktorantka w Katedrze Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; aktywna zawodowo nauczycielka i wykładowczyni przedmiotów z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na nauczaniu języków obcych wspieranym (inteligentnymi) technologii komputerowymi. Jej praca doktorska została poświęcona kwestii wykorzystania inteligentnych wirtualnych asystentów w samodzielnej nauce mediacji przez uczniów liceów.

Joanna Ksieniewicz – entuzjastka edukacji dostępnej cyfrowo i inkluzywnego projektowania. Pomaga nauczycielom, wykładowcom, autorom i specjalistom w tworzeniu skutecznych i dostępnych cyfrowo treści edukacyjnych. Projektuje materiały i e-materiały dostosowane do poziomu odbiorcy, a także weryfikuje ich zgodność ze standardami dostępności, w tym z WCAG 2.1. Prywatnie w swoich działaniach angażuje się we wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami, głównie z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Dorota Kondrat – lektorka języka angielskiego i metodyk nauczania, autorka książek i gier do uczenia się języka angielskiego. Trenerka w edukacji. Prowadziła projekty edukacyjne (Fundacja INEK, Polskie Stowarzyszenie Kreatywności, British Council, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli), napisała kilkadziesiąt scenariuszy kreatywnych lekcji. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Piotr Garczyński – koordynator projektów medialnych w Goethe-Institut w Warszawie, regionalny koordynator ds. zastosowania mediów elektronicznych w nauczaniu języka niemieckiego, odpowiedzialny m.in. za koncepcje i tworzenie gier językowych online na potrzeby różnych projektów Goethe-Institut.

Aleksandra Raźniak – doradca metodyczny języka angielskiego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie. Egzaminatorka, trenerka oraz autorka publikacji, programów i projektów edukacyjnych, a także materiałów dydaktycznych do podręczników szkolnych.

 

 


Dostępne terminy

2022-09-26
Termin2022-09-26
Godzina10:50 - 18:30
ProwadzącyKrystyna Łuniewska
Harmonogram

Program

 10.50 - rozpoczęcie konferencji

11.00-12.00 – dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM „Co mogą, a czego nie mogą technologie w edukacji” (wykład online)

12.00-13.00 – dr hab. Elżbieta Gajek, prof. UW „Interakcje inteligentnego ucznia języka z oprogramowaniem”

13.00-13.15 – przerwa kawowa

13.15-14.15 – Klaudia Gajewska „Inteligentni wirtualni asystenci a rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczniów języków obcych”

14.15-15.15 – Joanna Ksieniewicz „Dostępność cyfrowa w edukacji – metody dostosowywania materiałów dydaktycznych do potrzeb uczniów z SPE”

15:15-16.00 – przerwa obiadowa

 

16:00-17.30 – warsztaty metodyczne do wyboru:

Dorota Kondrat „Spotkanie dwojga ludzi – o tym, że technologia nie zastąpi roli nauczyciela w budowaniu kompetencji językowych ucznia”

Piotr Garczyński „Nauka języka niemieckiego z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości”

Aleksandra Raźniak „Cyfrowe rozwiązania sposobem na ciekawe i aktywizujące zajęcia językowe”

 

Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się


Powrót