Drukuj

Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Rodzaj/formaKurs kwalifikacyjny
Obszar tematycznyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Liczba godzin150 godz.
OrganizatorRyszard Kuliński
Forma płatna1350 zł
Opis

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne w zakresie diagnozowania uczniów , planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych z praktycznej nauki zawodu oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami  w tym zakresie.

Adresatami są nauczyciele praktycznej nauki zawodu nieposiadający przygotowania pedagogicznego.

Karta nauczyciela  art.10.3. 

W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

Link do zgłoszenia na kurs pedagogiczny. Zgłoszenie należy wydrukować, wypełnić, podpisać i dać do podpisu dyrektorowi.

https://centest-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ryszard_kulinski_cen_bialystok_edu_pl/ERbPRcTsI_1EtiM5f50yFWUBPnhEZHU4xVkCwrig_wFtEA?e=oPxCiX

Termin realizacji: rok szkolny 2022/2023

Rozpoczęcie po zebraniu grupy min 10 osób

Kurs prowadzi doświadczona kadra: psycholog, pedagog, metodyk.

Osoba zgłaszająca się na kurs musi zarejestrować się w systemie i dopiero zapisać się na kurs.

Kryteria naboru uczestników:

Czynni nauczyciele praktycznej nauki zawodu, którzy zgłosili udział w kursie i nie posiadają przygotowania pedagogicznego oraz spełniają jeden z poniższych warunków:

 Rodzaj ukończonej  szkoły

 Przygotowanie      zawodowe

 Wymagany staż pracy w zawodzie nauczanym

Świadectwo dojrzałości

 

Dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu którego  będzie nauczać

 

 Minimum 2 lat

 

Posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać

 

            -

         -

Dyplom studiów II stopnia lub jednolite studia mgr na kierunku/specjalności innej niż  wymienione poniżej i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć

 

            -

        -

Dyplom studiów II stopnia lub jednolite studia mgr lub I stopnia na kierunku którego efekty kształcenia obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć

 

 

              -

        -

Dyplom studiów II stopnia lub jednolite studia mgr lub I stopnia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami

 

 

              -

 

         -
Program

PLAN NAUCZANIA KURSU

Nazwa przedmiotu wg programu MEN

Liczba

Godzin razem

Formy zaliczenia

w.

ćw. audytoryjne

ćw. laboratoryjne

Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu

30

30

-

60

* egzamin

Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu

26

44

20

 

* 2 prace pisemne

* egzamin

Ogółem

56

74

20

150


Dostępne terminy

2022-12-02 — 2023-05-12
Termin2022-12-02 — 2023-05-12
SalaSala 111   -   2022-12-02   -   godz. 15:30
Sala 111   -   2022-12-03   -   godz. 08:30
ProwadzącyRyszard Kuliński, Małgorzata Mikuła, Alina Papasz, Helena Zieńko
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 10


Powrót