Drukuj

Terapia ręki - szkolenie dwustopniowe

Rodzaj/formaKurs komercyjny
Obszar tematycznyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Liczba godzin20 godz.
OrganizatorRyszard Chodyniecki
Forma płatna200 zł
Opis

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 
uprzejmie zaprasza na dwustopniowe szkolenie certyfikacyjne TERAPIA RĘKI dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów i studentów.

Kurs przygotowuje do prowadzenia:

 • diagnozy i terapii ręki w formie indywidualnej z dziećmi oraz młodzieżą,
 • wstępnej diagnozy podczas zajęć grupowych i terapii ręki w formie grupowej z dziećmi oraz młodzieżą,
 • zajęć grafomotorycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 • zajęć profilaktycznych w obszarze terapii ręki z dziećmi oraz młodzieżą,
 • zajęć korekcyjno – rewalidacyjnych w obszarze terapii ręki z dziećmi oraz młodzieżą.

Opłata za szkolenie:  wpłaty w wysokości 200,00 zł na konto 66 1500 1344 1213 4009 5654 0000  Santander Bank Polska SA z dopiskiem szkolenie "terapia ręki", imię i nazwisko uczestnika.

Program

MODUŁ I – diagnoza sprawności motorycznej dziecka

Teoretyczne podstawy Terapii ręki:

 • omówienie pojęcia Terapii ręki,
 • zasady formułowania funkcyjnych celów terapii,
 • podstawowe struktury OUN zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i integracji sensorycznej w odniesieniu do małej motoryki , wpływu na rozwój manualny i grafomotoryczny,
 • etapy rozwoju grafomotoryki,
 • etapy kształtowania prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego,
 • masaż sensoryczny.

MODUŁ II – planowanie i prowadzenie terapii ręki

 • planowanie pracy w obszarze Terapii ręki,
 • schemat zajęć,
 • prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w Terapii ręki,
 • wstępna diagnoza podczas zajęć grupowych,
 • omówienie zasad konstruowania programu terapii,
 • roczne plany pracy z grupą z zakresu Terapii ręki,
 • pomoce dydaktyczno-terapeutyczne wykorzystywane w Terapii ręki,
 • prowadzenie diagnozy w obszarze Terapii ręki. Narzędzia diagnostyczne. Wnioski z diagnozy,
 • omówienie zasad,
 • tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami funkcji z zakresu Terapii ręki w oparciu o wcześniejszą diagnozę i poznane ćwiczenia oraz konspektu zajęć jednostkowych.

Dostępne terminy

2022-09-01 — 2022-09-02
Termin2022-09-01 — 2022-09-02
Prowadzący
Harmonogram

Termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu grupy.

Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 20


Powrót