Drukuj

Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej - stopień II

Rodzaj/formaKurs komercyjny
Obszar tematycznyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Liczba godzin60 godz.
OrganizatorRyszard Chodyniecki
Forma płatna800 zł
Opis

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

serdecznie zaprasza

nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej zainteresowanych pedagogiką  Marii Montessori, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć odpowiednie kwalifikacje do wprowadzenia metody Montessori w swojej placówce 

 na 60-godzinny kurs:

„Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej - stopień II”

Ukończenie kursu doskonalącego II stopnia upoważni do pełnienia funkcji lidera Montessori w gronie pedagogicznym przedszkola/szkoły. Uczestnicy szkolenia, którzy ukończą  I i II stopień kursu doskonalącego „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej otrzymają Certyfikat  z tytułem „Lider Montessori”

Cele szkolenia:

 1. pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz poznanie praktycznych sposobów pracy w zakresie pedagogiki Marii Montessori przez uczestników szkolenia
 2. przeprowadzenie instruktaży i ćwiczeń z materiałem rozwojowym M. Montessori w w zakresie działów obejmujących  wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną, dotyczących ćwiczeń praktycznych dnia codziennego, kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej i językowej oraz wychowania kosmicznego/wychowania dla wszechświata
 3. aktywny udział osób biorących w kursie  w proponowanych formach zajęć

Uczestnicy otrzymają: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, ozdobny certyfikat i materiały edukacyjne na adres mailowy.

Forma: kurs stacjonarny lub w zależności od sytuacji pandemicznej - hybrydowy (część zajęć online).

Liczba godzin: 60

Koszt szkolenia: 800 zł

Opłata za szkolenie:  wpłaty w wysokości 800,00 zł na konto 66 1500 1344 1213 4009 5654 0000  Santander Bank Polska SA z dopiskiem szkolenie "Pedagogika Marii Montessori", imię i nazwisko uczestnika.

Program

I. Zagadnienia teoretyczne /wykłady, warsztaty/

 1. „Pomóż mi zrobić to samodzielnie” - aktywność i samokształcenie w pedagogice M. Montessori
 2. Materiał rozwojowy M. Montessori i pomoce dydaktyczne
 3. „Królestwo części mowy” - formy inscenizacji i dramy w zajęciach edukacyjnych Montessori
 4. Wielkie Lekcje w programie nauczania Montessori
 5. Organizacja i zarządzanie placówką o profilu montessoriańskim
 6. Placówki i organizacje Montessori w Polsce i na świecie.
 7. Możliwości i ograniczenia adaptacji metody Montessori do warunków polskiego przedszkola/szkoły

II. Praktyczne przykłady organizacji pracy w grupie / klasie Montessori /warsztaty, ćwiczenia praktyczne/

 1. Aktywność i cisza – przykłady pracy
 2. Projektowanie i aranżowanie „przygotowanego otoczenia” w zakresie ćwiczeń praktycznych dnia codziennego,  kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej i językowej oraz wychowania kosmicznego
 3. „Urodzinowe słoneczko” - celebrowanie ważnych wydarzeń
 4. Dokumentacja nauczyciela Montessori
 5. Obserwacja w pedagogice M. Montessori: konstruowanie arkuszy, praktyczne przykłady

III. Instruktaże i przykłady pracy, ćwiczenia z materiałem rozwojowym M. Montessori obejmujących wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną w zakresie działów:

 1. ćwiczenia praktyczne dnia codziennego: projektowanie materiałów, ukazanie możliwości konstruowania pomocy rozwojowych zgodnie z zasadami M. Montessori, powtórzenie wybranych instruktaży oraz ćwiczenia
 2. kształcenie zmysłów: figury płaskie i przestrzenne, łączenie materiałów rozwojowych-układy, kombinacje, inwencja własna (różowa wieża, brązowe schody, czerwone beleczki, cylindry do osadzania, kolorowe walce), ćwiczenia rozszerzające  z komodą geometryczną i bryłami; tajemnicze woreczki – instruktaże, powtórzenie wybranych instruktaży oraz ćwiczenia
 3. edukacja matematyczna:złoty materiał – system dziesiętny-działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie; gra w znaczki, wąż dodatni – dodawanie, wąż ujemny – odejmowanie, tablica do dodawania i odejmowania, mała tablica do mnożenia i dzielenia; małe i duże liczydło, powtórzenie wybranych instruktaży oraz ćwiczenia
 4. edukacja językowa: symbole części mowy- wprowadzenie do gramatyki, świat poezji – przykładowe materiały rozwojowe według M. Montessori, pisanie i czytanie – materiały rozszerzające, powtórzenie wybranych instruktaży oraz ćwiczenia
 5. wychowanie dla wszechświata/wychowanie kosmiczne: Opowieść o powstaniu Wszechświata – aktywny udział uczestników szkolenia w proponowanym scenariuszu zajęć oraz prezentacja wersji online; konstruowanie materiałów  rozwojowych dotyczących: Opowieści o powstaniu życia na Ziemi, Opowieści o człowieku, Opowieściach o liczbach i języku; Układ Słoneczny i Ziemia – wybrane pomoce; kontynenty – materiały rozszerzające; puzzle zoologiczne – budowa zwierząt, „Tajemnice życia pszczół” – prezentacja autorskich materiałów rozwojowych, jako integracja treści w ramach wychowania kosmicznego; pojęcie „czasu” w pedagogice Marii Montessori – przykłady pomocy rozwojowych, powtórzenie wybranych  instruktaży oraz ćwiczenia

IV. Hospitacje w placówce montessoriańskiej

 


Dostępne terminy

Drugi semestr
TerminDrugi semestr
Prowadzący
Harmonogram

Kurs rozpocznie się po zebraniu grupy.

Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się


Powrót