Drukuj

Techniki arteterapii w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym

Rodzaj/formaKurs komercyjny
Obszar tematycznyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Liczba godzin6 godz.
OrganizatorRyszard Chodyniecki
Forma płatna120 zł
Opis

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, świetlic, terapeuci

CELE szkolenia:

  • poszerzenie wiedzy na temat nowych metod terapii przez sztukę,
  • rozbudzanie myślenia i emocji, ukazywanie obszarów piękna i zachęcanie do postawy twórczej u dzieci,
  • zdobycie nowych, atrakcyjnych form prowadzenia zajęć,
  • podniesienie u dzieci poczucia samoakceptacji oraz wiary we własne możliwości, pobudzenie ekspresji, kreatywności i wielozmysłowości

Uczestnicy szkolenia otrzymują opracowane materiały i płytkę CD z muzyką do zajęć.

Opłata za szkolenie:  wpłaty w wysokości 120,00 zł na konto 66 1500 1344 1213 4009 5654 0000  Santander Bank Polska SA z dopiskiem szkolenie "techniki arteterapii", imię i nazwisko uczestnika.

Program
  • poznanie roli sztuki jako środka przeobrażania osobowości człowieka, która może dopomóc w rozumieniu rzeczywistości oraz budowaniu do niej pozytywnego stosunku,
  • wykorzystanie poprzez arteterapię wachlarzu różnorodnych form twórczości plastycznej,
  • zastosowanie w pracy z dzieckiem rysunku - jako metody projekcyjnej,
  • pobudzenie ekspresji, uświadomienie różnorodności, odmienności i niepowtarzalności każdego uczestnika zajęć

Dostępne terminy

Drugi semestr
TerminDrugi semestr
SalaSala 15 - konferencyjna   -   2022-11-19   -   godz. 09:00
Prowadzący
Harmonogram

Termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 21


Powrót