Drukuj

Afazja – praca z dzieckiem afatycznym w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej

Rodzaj/formaKurs komercyjny
Obszar tematycznyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Liczba godzin6 godz.
OrganizatorRyszard Chodyniecki
Forma płatna160 zł
Opis

Cel:
Przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotowych i specjalistów do pracy z dzieckiem afatycznym w placówce ogólnodostępnej.

Metody realizacji:
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia.

Do metod wykorzystywanych podczas zajęć będą należały:
• dyskusje
• ćwiczenia grupowe
• mini wykłady
• studia przypadków

Przewidywane efekty szkolenia:

WIEDZA
Po szkoleniu uczestnik wie:
a. co to afazja
b. czym różni się afazja od innych trudności komunikacyjnych uczniów
c. w jaki sposób można zorganizować proces uczenia dziecka z afazją w klasie ogólnodostępnej

UMIEJĘTNOŚCI
Po szkoleniu uczestnik potrafi:
a. zaplanować pracę z dzieckiem/uczniem z afazją w grupie/klasie ogólnodostępnej.
b. dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia z afazją.
c. przeanalizować orzeczenie i na jego podstawie opracować plan pracy z dzieckiem z afazją.

POSTAWY
Po szkoleniu uczestnik:
a. Ma świadomość, że dziecko z afazją wymagają dostosowanie metod i form edukacyjnych.

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych zawierających skrót prezentacji oraz wypracowane podczas szkolenia materiały.

Opłaty za kurs: kwotę w wysokości 160 zł proszę przelać na konto 66 1500 1344 1213 4009 5654 0000  Santander Bank Polska SAz dopiskiem  "Afazja - imię i nazwisko uczestnika" 

Program

Moduł I Afazja dziecięca – trochę teorii
1. Typy afazji
2. Przyczyny i objawy afazji a funkcjonowanie uczniów w grupie/klasie

Moduł II Dziecko z afazją w szkole – część praktyczna
1. Opis przypadku dziecka z afazją rozwojową, analiza orzeczenia.
2. Przykłady dostosowań wymagań edukacyjnych – tworzenie planu pracy z dzieckiem w grupie/klasie.
3. Dostosowanie metod i form pracy do potrzeb dzieci/uczniów z afazją w grupie/klasie ogólnodostępnej.


Dostępne terminy

Drugi semestr
TerminDrugi semestr
ProwadzącyPedagog specjalny, specjalista terapii pedagogicznej i socjoterapii.
Harmonogram

Termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 20


Powrót