Drukuj

I Podlaski Kongres Montessori

Rodzaj/formaKonferencja
Obszar tematycznyEdukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne
Liczba godzin5 godz.
OrganizatorKatarzyna Gosk, Andrzej Cwaliński, Agnieszka Dzierka, Monika Mariola Kondracka
Forma płatnaNie
Opis

     UWAGA. Limit wolnych miejsc został wyczerpany. Od dnia 14.03.2023 r osoby zgłaszające się na kongres wpisywane są na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca, będziemy o tym fakcie  informować Państwa pocztą e-mail oraz wiadomością sms.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w wyjątkowym wydarzeniu o zasięgu wojewódzkim, którego celem jest integracja lokalnej społeczności w duchu idei pedagogiki Marii Montessori: przedstawicieli świata nauki, nauczycieli, studentów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.

    Spotkanie posłuży wzajemnej wymianie myśli, doświadczeń oraz rozwiązań edukacyjnych w placówkach Montessori, z pewnością znajdziecie Państwo wiele inspiracji metodycznych, poznacie również przykłady organizowania przestrzeni edukacyjnej zgodnie z zasadami Montessori.

     Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Fundacją Kto Mi Dał Skrzydła.

I Podlaski Kongres Montessori odbędzie się 18 marca 2023 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, w godzinach 10.00–14.00.

  Wykład inauguracyjny poprowadzi znany autorytet w dziedzinie pedagogiki Marii Montessori dr hab. Barbara Surma, prof. Akademii Ignatianum z Krakowa. Wystąpią również wykładowcy akademiccy Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Nauk o Edukacji – dr Joanna Elżbieta Dąbrowska, dr Dorota Otapowicz, mgr Sylwia Romanowska-Jonio oraz dr Anna Świętochowska–Mitrosz: doktor nauk o zarządzaniu. Ponadto eksperci i instruktorzy pedagogiki Marii Montessori: Agnieszka Dzierka i Monika Mariola Kondracka oraz praktycy metody Montessori reprezentujący następujące placówki oświatowe: „Róża Montessori” Niepubliczne Przedszkole Integracyjne - Warszawa, Przedszkole Niepubliczne „Dzielne Zuchy” - Białystok, Przedszkole Leśne „Puszczyk” – Białystok/Osowicze, Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach oraz Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku.

     Po wystąpieniach gości odbędzie się debata i podsumowanie Kongresu.

     W czasie trwania Kongresu będą mogli Państwo zapoznać się z ofertą naszych Sponsorów/Wystawców.

     Swoją obecność potwierdzili:

 • TOPIC MONTESSORI
 • Szycie Montessori
 • PlayWood
 • Mamy Kreatywne
 • Wydawnictwo Edukacyjne Podręcznikarnia
 • Miao
 • Języki Świata

INFORMACJE O PRELEGENTKACH

Dr hab. Barbara Surma, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie, specjalizuje się w pedagogice przedszkolnej. Praca naukowa, doktorat oraz habilitacja dotyczyły pedagogiki Montessori oraz edukacji religijnej opracowanej przez Sofię Cavalletti w oparciu o założenia metodyczne Montessori. Jest autorką trzech monografii autorskich, redaktorką kilku monografii, opracowała 10 przewodników metodycznych i podręczników dla dzieci, była też tłumaczką i redaktorką dwóch dzieł M. Montessori: „Odkrycie dziecka” i „Umysł dziecka”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w „Integracyjnym Przedszkolu Montessori”, które powstało w 1995 roku w Krakowie oraz jako nauczyciel akademicki. Obecnie pełni funkcję prodziekana od spraw studenckich. Jest też redaktorką naczelną kwartalnika „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”. Ukończyła szereg kursów w Polsce i we Włoszech z metody Montessori.

Dr Joanna Elżbieta Dąbrowska – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Historii i Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Przez wiele lat jej zainteresowania naukowe ogniskowały wokół tematyki związanej z dziejami rodziny polskiej jako środowiska wychowawczego i problemami edukacji kobiet w XIX wieku, czego pokłosiem jest m.in. dysertacja Klementyna. Rzecz o Klementynie z Tańskich Hoffmanowej. Autorka licznych publikacji z zakresu dziejów oświaty i kultury, ale też artykułów dotyczących pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym. Stypendystka Fundacji im. St. Lama przy Towarzystwie Historyczno-Literackim w Paryżu oraz ministerialnego programu NAWA w ramach międzynarodowej mobilności naukowców. Joanna Dąbrowska jest członkiem Towarzystwa Historii Edukacji, Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Podlaskiego Oddziału Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego. Od wielu lat działa społecznie na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku organizując warsztaty, szkolenia, sesje naukowe, prelekcje przeznaczone dla osób zainteresowanych alternatywnymi metodami pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Dr Dorota Otapowicz - doktor nauk humanistycznych w zakresie  pedagogiki, pedagog wczesnoszkolny, logopeda, adiunkt w Pracowni  Pedagogiki Inkluzyjnej, Wydziału Nauk o Edukacji  Uniwersytetu w Białymstoku. Praca badawczo-dydaktyczna obejmuje obszar pedagogiki specjalnej.  Zainteresowania naukowe  koncentrują się wokół problematyki  specjalnych potrzeb edukacyjnych, zjawisk związanych z wykluczeniem edukacyjnym oraz wsparciem ucznia, nauczyciela, rodzica w procesie edukacji i wychowania. Ważnym obszarem realizowanej aktywności jest implementacja zasad projektowania uniwersalnego w edukacji włączającej (ukończone szkolenia  krajowe i zagraniczne  z zakresu projektowania uniwersalnego, ekspert merytoryczny ds. opracowania i wdrażania programu studiów).

Mgr Sylwia Romanowska-Jonio – nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk o Edukacji w Białymstoku. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i terapeuta dzieci z autyzmem w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 8 w Białymstoku. Miłośniczka nowych technologii i programowania oraz antropologii i metody Marii Montessori, którą inspiruje się w swojej codziennej pracy.

Dr Anna Świętochowska-Mitrosz  - doktor nauk o zarządzaniu, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących komunikacji, współpracy, motywacji i budowania zespołów. Była m.in. członkinią zespołu badawczego prowadzonego przez prof. Jerzego Hausnera badającego związki kultury z rozwojem. Jej praca doktorska, obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczyła teorii wartości w politykach publicznych. Od dwóch lat zawodowo jest związana z sektorem technologicznym. Prywatnie mama dzieci uczęszczających do przedszkola Montessori.

Monika Mariola Kondracka - nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny, specjalista w zakresie nadzoru pedagogicznego, pracowała jako nauczyciel konsultant d/s edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach. Założycielka i wiceprezes Fundacji Kto Mi Dał Skrzydła. Posiada międzynarodowy dyplom wychowawców Montessori akredytowany przez AMI (Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori) oraz liczne kursy doskonalące w obszarze koncepcji wychowania  M. Montessori.  Wykładowca i autorka artykułów dotyczących metody Marii Montessori. Od wielu lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc warsztaty, kursy, szkolenia z zakresu metody Montessori w Polsce i za granicą. Członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

Agnieszka Dzierka - wykładowca i instruktor na kursach w zakresie pedagogiki Marii Montessori. Od ponad 20 lat zajmuje się szkoleniami nauczycieli i wychowawców. Posiada międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia kursów, wydane przez Montessori Landesverband NRW e. V. w Niemczech. Ukończyła międzynarodowy kurs Montessori dla wychowawców i nauczycieli akredytowany przez AMI (Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori). Nauczyciel dyplomowany, praktyk z wieloletnim doświadczeniem pracy w oświacie, głównie jako pedagog Montessori (aktualnie nauczyciel przedszkola w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku).  Pracowała również jako nauczyciel klas 1-3, kierownik świetlicy szkolnej, dyrektor pedagogiczny żłobka Montessori. Bierze czynny  udział w kongresach, konferencjach, warsztatach organizowanych przez krajowe  oraz międzynarodowe  instytucje Montessori, prezentuje tam autorskie materiały inspirowane pedagogiką montessoriańską. Członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Prezes Fundacji Kto Mi Dał Skrzydła.

Sylwia Wesołowska - nauczycielka edukacji przedszkolnej, terapeutka integracji sensorycznej i Snoezelen, zajmuje się terapią NeuroTaktylną oraz integracją odruchów posturalnych i dynamicznych MNRI®, w swoje pracy terapeutycznej wykorzystuje terapię leczniczą Marii Montessori. Dyrektor Żłobka "Wesołe Słoneczka" i Przedszkola Niepublicznego "Dzielne Zuchy", w których myśl pedagogiczna Marii Montessori jest przewodnią. Współpracownik Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i terapii neurorozwojowych. Prezes Fundacji Mali Wojownicy.

Anna Parzychowska – wicedyrektor Leśnego Przedszkola „Puszczyk“, nauczyciel, pedagog, edukator przyrodniczo-leśny, wychowawca kolonijny, certyfikowany terapeuta ręki, trener edukacji outdoorowej, autorka scenariuszy terenowych, absolwentka kursu edukacji i animacji przyrodniczej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz studia podyplomowe na kierunkach pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz edukacja przyrodniczo – leśna na Wydziale Leśnym UR w Krakowie. Posiada Certyfikat Tutoringu szkolnego I stopnia. Współtworzy Polski Instytut Przedszkoli Leśnych, bierze aktywny udział w szkoleniach m. in. szkolenie z komunikacji NVC, edukacja Montessori, uczestniczy oraz współorganizuje warsztaty i konferencje. Lubi aktywne spędzanie czasu w naturze, hobbystycznie zajmuje się fotografią, relaksują ją prace w ogrodzie, jest miłośniczką psów.

Joanna Bober - założyciel Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola Róża Montessori, dyrektor, dyplomowany nauczyciel Montessori w zakresie przedszkola i nauczania początkowego. Magister pedagogiki ogólnej oraz przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, oligofrenopedagog, terapeuta SI, członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Nauczyciel „w drodze”, ciągle poszukujący dobrych metod pracy, uczestniczący w wielu kursach, szkoleniach, wizytujący placówki Montessori w Polsce i Europie. Kocha dzieci i jest zafascynowana pedagogiką Montessori, która między innymi sprzyja samodzielności i sprawia, że wzrasta poczucie własnej wartości dzieci. Jak sama mówi chciałaby, aby przedszkolaki były tutaj radosne, szczęśliwe i aby mogły rozwinąć swój indywidualny potencjał i pokonywać ewentualne trudności. Jest przekonana, że przedszkole integracyjne może być cudownym miejscem dla każdego dziecka – zarówno zdrowego jak i z różnymi potrzebami edukacyjnymi, ponieważ dzieci wzajemnie siebie ubogacają.

Program

  9.15 – 10.00

   Rejestracja uczestników, zapoznanie z ofertą wystawców

  10.00 – 10.10

   Otwarcie Kongresu:

 • Ryszard Chodyniecki – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 • Agnieszka Dzierka – prezes Fundacji Kto Mi Dał Skrzydła

  10.10 – 10.40

 • dr hab. Barbara Surma, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie
 • Wykład inauguracyjny „Dobro, piękno i prawda w pedagogice montessoriańskiej”

  10.40 – 10.55

 • dr Joanna Elżbieta Dąbrowska, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wartość koncepcji pedagogicznej Marii Montessori w kontekście Nowego Wychowania

  10.55 – 11.10

 • dr Dorota Otapowicz, Uniwersytet w Białymstoku
 • Projektowanie uniwersalne w edukacji włączającej – odniesienia do pedagogiki Marii Montessori

  11.10 – 11.25

 • dr Anna Świętochowska – Mitrosz
 • Kompetencje przyszłości a metoda Marii Montessori

  11.25 – 11.40

 • mgr Sylwia Romanowska – Jonio, Uniwersytet w Białymstoku
 • Przenikanie myśli pedagogicznej Marii Montessori do współczesnej edukacji – rozwiązania praktyczne

  11.40– 12.00

   Przerwa kawowa

  12.00 – 12.15

 • Monika Mariola Kondracka, Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach, Fundacja Kto Mi Dał Skrzydła
 • Montessori i edukacja dla zrównoważonego rozwoju

  12.15 – 12.30

 • Agnieszka Dzierka, Fundacja Kto Mi Dał Skrzydła
 • „Spójrzmy w przyszłość” – nauczyciel Montessori wobec współczesnych wyzwań

  12.30 – 12.45

 • Joanna Bober, Róża Montessori  Niepubliczne Przedszkole Integracyjne, Warszawa
 • Przygotowane otoczenie w przedszkolu integracyjnym

  12.45 – 13.00

 • Ewa Samulska, Przedszkole Samorządowe Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku
 • Pierwsze Samorządowe Przedszkole Montessori w mieście Białystok

  13.00 – 13.15

 • Sylwia Wesołowska, Przedszkole Niepubliczne „Dzielne Zuchy”, Białystok
 • Montessori w terapii

  13.15 – 13.30

 • Anna Parzychowska, Przedszkole Leśne „Puszczyk”, Białystok/Osowicze
 • Montessori w lesie

  13.30 – 14.00

 • Debata z udziałem zaproszonych wykładowców, gości oraz przedstawicieli  partnerskich placówek: „Pedagogika Marii Montessori jako wielowymiarowa przestrzeń edukacyjna” 
 • Pytania od uczestników I Podlaskiego Kongresu Montessori

  14.00

   Zakończenie Kongresu


Dostępne terminy

2023-03-18
Termin2023-03-18
Godzina10:00 - 14:00
ProwadzącyAndrzej Cwaliński, Monika Mariola Kondracka
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się


Powrót