Drukuj

Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Rodzaj/formaKurs kwalifikacyjny
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa
Liczba godzin150 godz.
OrganizatorRyszard Kuliński
Forma płatna1450 zł
Opis

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne w zakresie diagnozowania uczniów , planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych z praktycznej nauki zawodu oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami  w tym zakresie.

Adresatami są nauczyciele praktycznej nauki zawodu nieposiadający przygotowania pedagogicznego.

Karta nauczyciela  art.10.3. 

W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, może być nawiązany stosunek pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy w szkole. W przypadku gdy nauczyciel w trakcie pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego, dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem umowę o pracę z końcem tego roku szkolnego bez wypowiedzenia. Dyrektor szkoły może nie rozwiązać umowy o pracę z nauczycielem, jeżeli nauczyciel nie uzyskał przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych i zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie drugiego roku pracy w szkole.

Link do zgłoszenia na kurs pedagogiczny. Zgłoszenie należy wydrukować, wypełnić, podpisać i dać do podpisu dyrektorowi.

https://centest-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ryszard_kulinski_cen_bialystok_edu_pl/ERbPRcTsI_1EtiM5f50yFWUBPnhEZHU4xVkCwrig_wFtEA?e=oPxCiX

Termin realizacji: rok szkolny 2022/2023

Osoba zgłaszająca się na kurs musi zarejestrować się w systemie i dopiero zapisać się na kurs.

Program

PLAN NAUCZANIA KURSU

Nazwa przedmiotu wg programu MEN

Liczba

Godzin razem

Formy zaliczenia

w.

ćw. audytoryjne

ćw. laboratoryjne

Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu

30

30

-

60

* egzamin

Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu

26

44

20

 

* 2 prace pisemne

* egzamin

Ogółem

56

74

20

150


Dostępne terminy

2023-11-03 — 2024-05-10
Termin2023-11-03 — 2024-05-10
ProwadzącyRyszard Kuliński, Helena Zieńko, Małgorzata Mikuła, Alina Papasz
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 6

2023-11-03 — 2024-04-26
Termin2023-11-03 — 2024-04-26
Godzina15.30
SalaSala 111   -   2023-11-03   -   godz. 15:30
ProwadzącyRyszard Kuliński
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 20

2023-11-04 — 2024-04-26
Termin2023-11-04 — 2024-04-26
Godzina8.30
SalaSala 111   -   2023-11-04   -   godz. 08:30
ProwadzącyRyszard Kuliński
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 20

2023-11-10 — 2024-04-26
Termin2023-11-10 — 2024-04-26
Godzina15.30
SalaSala 111   -   2023-11-10   -   godz. 15:30
Prowadzący
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 20

2023-11-17 — 2024-04-26
Termin2023-11-17 — 2024-04-26
Godzina15.30
SalaSala 111   -   2023-11-17   -   godz. 15:30
Prowadzący
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 20

2023-11-18 — 2024-04-26
Termin2023-11-18 — 2024-04-26
Godzina8.30
SalaSala 111   -   2023-11-18   -   godz. 08:30
Prowadzący
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 20

2023-12-01 — 2024-04-26
Termin2023-12-01 — 2024-04-26
Godzina15.30
ProwadzącyHelena Zieńko
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 14

2023-12-02 — 2024-04-26
Termin2023-12-02 — 2024-04-26
Godzina8.30
SalaSala 215   -   2023-12-02   -   godz. 15:00
ProwadzącyRyszard Kuliński, Helena Zieńko
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 14

2023-12-15 — 2024-04-26
Termin2023-12-15 — 2024-04-26
Godzina15.30
SalaSala 111   -   2023-12-15   -   godz. 15:00
ProwadzącyAlina Papasz
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 20


Powrót