Drukuj

Jak pracować z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie tylko na lekcjach języka polskiego?

Rodzaj/formaWarsztaty
Obszar tematycznyKształcenie specjalne i integracyjne
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorElżbieta Chrabołowska
Forma płatnaNie
Opis

Warsztat  adresowany jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu. Szkolenie ma na celu wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę dotyczącą metod i form pracy z uczniami autystycznymi, sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, rozpoznawania potrzeb i sposobów motywowania uczniów ze spektrum autyzmu do pracy, a także przygotowania koniecznej dokumentacji określonej Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Uczestnicy szkolenia w oparciu o studium przypadku określą plan wsparcia dla ucznia ze spektrum autyzmu oraz podzielą się swoim doświadczeniem z pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Program

Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

Powrót