Drukuj

Młody Lean Lider czyli uczeń przygotowany do życia - projekt zdobywania umiejętności kluczowych

Rodzaj/formaSeminarium
Obszar tematycznyKadra kierownicza
Liczba godzin2 godz.
OrganizatorKamilla Przychodzień
Forma płatnaNie
Opis

Szkolenie ma przygotować nauczycieli do realizacji projektu Lean Lider.

Młody Lean Lider to 9-cio miesięczny program edukacyjny dla młodzieży w wieku 13-19 lat z każdej szkoły. Pogram rozwija uniwersalne kompetencje Lean Thinking oraz kompetencje kluczowe poszukiwane przez najlepszych pracodawców.

Program został przygotowany we współpracy z nauczycielami, dydaktykami, pedagogami i psychologami i jest dostosowany do rytmu pracy szkoły. Program realizowany jest w całej Polsce i jest BEZPŁATNY dla jej uczestników. Organizatorem programu jest Fundacja LEAN EDUCATION.
Program łączy środowiska szkolne, uczelnie oraz przedsiębiorstwa, by przygotować młodych ludzi na wyzwania kompetencyjne XXI wieku.
Program zajęć lekcyjnych opracowany jest w postaci stale doskonalonych: scenariuszy lekcji, prezentacji do lekcji, zestawów niekomputerowych, edukacyjnych gier symulacyjnych i in. 
Istotnym elementem programu jest cykl szkoleń dla nauczycieli. Dostarczamy nauczycielom narzędzi aktywizacji zajęć lekcyjnych, a uczniom wyzwań, które stają się podstawą pozyskiwania przez nich wiedzy i umiejętności, a także kreowania postaw zespołowych.
Podczas gry uczą się pracy zespołowej nad wspólnym osiągnięciem celu. Pracują wg 10 zasad ciągłego doskonalenia. Poznają zasady pracy w procesie, wykorzystania wyników procesu do podejmowania działań doskonalących, uczą się dzielić pracą i rozmawiać o problemach.

Zadaniem uczniów jest samodzielne pozyskanie wiedzy w zadanym temacie, opracowanie jedno-punktowych lekcji, podzielenie się wiedzą z kolegami, aby finalnie rozegrać grę Lean Tabu, która w wesoły sposób pozwala dokonać powtórki i weryfikacji zdobytej przez zespół wiedzy.

W tym etapie uczniowie otrzymują również zadanie dodatkowe, które związane jest z publicznym występem podczas półfinałów.  W każdej edycji jest to inne zadanie.

Uczniowie uczestniczący w turnieju spotykają się na półfinałach organizowanych na uczelniach, gdzie jurorzy weryfikują ich wiedzę oraz postawy rozwinięte w etapie 1.

Etap 3 ma na celu przeniesienie zdobytej wiedzy na praktyczny grunt przedsiębiorstwa.

Rozwój umiejętności następuje poprzez:

W toku etapu 3 uczniowie mają możliwość odbycia trzech trzygodzinnych wizyt w przedsiębiorstwie, które odbywają się co 2 tygodnie. Jednocześnie zapewniamy nieograniczony dostęp do zdalnego wsparcia koordynatora oraz mentorów.

Pomiędzy wizytami uczniowie podczas lekcji pracują nad rozwiązaniami, a po zakończeniu wizyt przygotowują się do finałowej prezentacji, wg kryteriów ustalonych i przekazanych na początku etapu 2.

Prezentacje przybierają kształt Power Point, kabaretów, przedstawień i in. Wszelkie formy ekspresji są dozwolone.

Uczniowie biorący udział w turnieju o tytuł "Młodego Lean Lidera" przyjeżdżają na Uniwersytet Gdański, by zaprezentować wyniki swoich prac.

 

Program

Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

Powrót