Drukuj

Symulacja biznesowa z elementami grywalizacji

Rodzaj/formaProjekt edukacyjny
Obszar tematycznyKreatywność i przedsiębiorczość
Liczba godzin20 godz.
OrganizatorKamilla Przychodzień
Forma płatnaNie
Opis

Symulacja biznesowa z elementami grywalizacji

Cele:

Analiza własnych kompetencji przedsiębiorczych i przygotowanie planu działania zmierzającego do
ich rozwoju. 

Współpraca w zespole i skuteczne organizowanie pracy zespołu w celu realizacji określonego zadania.

Prowadzenie dyskusji i argumentowanie w trakcie pracy zespołowej.

Formułowanie i uzasadnianie celów, planowanie, prezentowanie zakresu i realizacja prostych zadań
projektowych.

Samodzielne obserwacje zjawisk zachodzących w gospodarce i wyciąganie wniosków na podstawie
tych obserwacji

Obserwowanie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i rozpoznawanie kompetencji na nim
oczekiwanych

Zadaniem uczestników projektu będzie organizacja mini przedsiębiorstwa, odpowiadającego na potrzeby lokalnej społeczności, w tym szkolnej. Bardzo ważnym aspektem projektów będzie wartość społeczna, w tym realizacja kierunku polityki oświatowej państwa:

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra (...).

Projekt realizuje poniższe zapisy PP Biznes i przedsiębiorczość:

(zarządzanie projektami) pozwala uczniom poznać specyfikę projektów i opanować podstawowe
kompetencje związane z ich skutecznym wdrażaniem. Uczniowie, realizując przykładowe projekty, dowiadują
się, jakie są etapy projektu i jakie działania muszą podjąć na każdym z etapów, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo finalnego sukcesu we własnych przedsięwzięciach biznesowych lub społecznych. Na etapie inicjowania i planowania projektu uczniowie poznają, jak poprawnie zdefiniować cele projektu, jak wyróżnić zadania
i określić role w projekcie, a także jak stworzyć prosty harmonogram i budżet projektowy. Na etapie realizowania projektu uwaga uczniów zostaje skupiona na konieczności wprowadzania zmian do wcześniej zaplanowanych prac, natomiast etap zamknięcia ma umożliwić zdobycie kompetencji umiejętnego raportowania, analizowania powstałych problemów i definiowania ryzyk. Wprowadzenie takich zagadnień oraz zdobywanie przez
uczniów takich kompetencji w trakcie realizacji przedmiotu biznes i zarządzanie na początkowym etapie nauczania jest istotne, ponieważ stanowią one podstawę do realizowania kolejnych treści w formie projektów, które
uczniowie realizują w zespołach.

Szczegóły projektu zostaną podane na stronie CEN we wrześniu.

 

Program

Dostępne terminy

Cały rok szkolny
TerminCały rok szkolny
ProwadzącyKamilla Przychodzień
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się


Powrót