Drukuj

Jak pracować z uczniem słabym na lekcji języka obcego?

Rodzaj/formaWarsztaty
Obszar tematycznyEdukacja językowa
Liczba godzin5 godz.
OrganizatorWiktoria Blakicka
Forma płatnaNie
Opis

W praktyce szkolnej spotykamy się z pewną grupą uczniów, których najczęściej określamy jako słabych . Są to uczniowie, u których nie stwierdzono dysfunkcji (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), a mimo to nie osiągają oni zadowalających efektów w nauce. Porozmawiamy o przyczynach takiego stanu rzeczy i metodach i technikach pracy z takim uczniem na lekcji języka obcego.

Program

Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

Powrót