Drukuj

Gramatyka ustnie: jak pracować nad gramatyką z aktywnym udziałem uczniów?(« La grammaire à l'oral : comment travailler la grammaire en faisant coopérer et interagir les apprenants ? »)

Rodzaj/formaWarsztaty
Obszar tematycznyEdukacja językowa
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorInstytut Francuski w Polsce, Les Zexperts FLE, CEN w Białymstoku
Forma płatnaNie
Opis

Mając na uwadze to, że prawdziwym sensem uczenia się jest posługiwanie się językiem z zastosowaniem w praktyce reguł gramatycznych, szkolenie będzie oparte na konkretnych, praktycznych i interaktywnych ćwiczeniach, usprawniających poprawną wypowiedź ustną.

Program

Cele

  • rozwijanie umiejętności tworzenia i stosowania ćwiczeń gramatycznych w mowie z aktywnym udziałem uczniów,
  • poznanie i stosowanie metody indukcyjnej.

Tryb pracy

- ćwiczenia wykonywane z perspektywy ucznia,

- praca w grupach nad przygotowaniem zadań i ćwiczeń towarzyszących materiałom różnego typu (np. nagraniom wideo).

Metoda

  • naprzemiennie prezentacje trenerki, symulacja sytuacji w trakcie lekcji, konstruktywna refleksja i praca w grupach,
  • prezentacje różnych rodzajów zadań, gier i zabaw oraz propozycji wykorzystania dokumentów tekstowych i audiowizualnych.


 


Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

Powrót