Drukuj

Kurs Angielskiego dla Nauczycieli Wspierających Uczniów z Doświadczeniem Migracyjnym. Poziom A2

Rodzaj/formaKurs doskonalący
Obszar tematycznyEdukacja językowa
Liczba godzin30 godz.
OrganizatorMarta Cichosz
Forma płatnaNie
Opis

Zapraszamy do udziału w  kursie, który pozwoli rozwinąć Państwu umiejętności komunikacyjne w języku angielskim na poziomie A2, aby skuteczniej wspierać niepolskojęzycznych uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Dzięki udziałowi w naszym kursie zdobędą Państwo  praktyczne narzędzia do komunikacji i nauczania w międzykulturowym otoczeniu szkolnym. 

Cele kursu:

Zrozumienie ucznia: Nauczyciele, posiadając umiejętność podstawowej komunikacji w języku angielskim, będą w stanie zrozumieć podstawowe potrzeby uczniów niepolskojęzycznych  z doświadczeniem migracyjnym komunikującym się w języku angielskim, co ułatwi budowanie relacji.

Ułatwienie integracji: Łatwiejsze nawiązywanie relacji: Prosta komunikacja w języku angielskim umożliwi nauczycielom łatwiejsze nawiązywanie relacji z niepolskojęzycznymi uczniami migracyjnymi, co jest kluczowe dla ich integracji w szkole.

Wsparcie w procesie nauczania: Przekazywanie instrukcji: Nauczyciele, korzystając z języka angielskiego na poziomie A2, będą w stanie przekazywać proste instrukcje i wyjaśnienia, co ułatwi zrozumienie materiałów edukacyjnych przez uczniów-migrantów, którzy nie operują jeszcze językiem polskim, ale potrafią skomunikować się w języku angielskim.

Budowanie zaufania: Tworzenie bezpiecznego środowiska: Komunikacja z uczniem niepolskojęzycznym ale posługującym się językiem angielskim pozwoli nauczycielom na tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska, co jest kluczowe dla uczniów migracyjnych, którzy często doświadczają stresu związanego z nowym otoczeniem.

Komunikacja z rodziną: Umiejętność komunikacji w języku angielskim umożliwi nauczycielom nawiązywanie kontaktu z niepolskojęzycznymi  rodzinami uczniów migracyjnych posługującymi się językiem angielskim , co jest kluczowe dla pełniejszego zrozumienia edukacyjnych  potrzeb uczniów i ich rodzin.

Samokształcenie: Uczestnicy kursu zostaną zachęceni do samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych, dzięki możliwości konsultowania się z ekspertami anglojęzycznymi, udziałowi w międzynarodowych projektach edukacyjnych korzystania z materiałów anglojęzycznych etc.

Zdobycie podstawowego słownictwa: Uczestnicy kursu będą w stanie operować słownictwem związanych z codziennymi sytuacjami interpersonalnymi.

Utrwalenie umiejętności porozumiewania się: Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą w stanie skutecznie przedstawiać się, zadawać proste pytania i udzielać odpowiedzi w standardowych sytuacjach interpersonalnych.

Opanowanie podstawowych struktur gramatycznych: Uczestnicy będą w stanie poprawnie stosować podstawowe struktury gramatyczne, takie jak pytania proste, przeczenia i zdania twierdzące w codziennych rozmowach.

Zrozumienie krótkich tekstów czytanych i słuchanych: Uczestnicy będą zdolni do zrozumienia i wyciągania podstawowych informacji z krótkich tekstów czytanych i odsłuchiwanych na poziomie A1.

Pisanie krótkich form tekstowych: Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą w stanie skonstruować krótkie wiadomości, listy lub opisy osobiste, wykorzystując poprawne struktury gramatyczne.

 

Program

Moduł 1: Wprowadzenie do Kontekstu Migracyjnego

 • Wprowadzenie do różnorodności uczniów migracyjnych.
 • Analiza wyzwań związanych z adaptacją do nowego środowiska edukacyjnego 

 Moduł 2: Komunikacja w języku angielskim na Poziomie A2 w Kontekście Szkolnym

  • Praktyczne ćwiczenia skupiające się na komunikacji podstawowej w języku angielskim na poziomie A2.
  • Rozwijanie umiejętności prowadzenia prostych rozmów z uczniami migracyjnymi w języku angielskim 

Moduł 3: Integracja Kulturowa w Procesie Nauczania.

  • Kreowanie lekcji, które uwzględniają różnorodność kulturową z uwzględnieniem komunikacji z uczniem w języku angielskim

Moduł 4: Wspieranie Emocjonalne Uczniów Migracyjnych

  • Budowanie relacji opartych na empatii i zrozumieniu (konwersacje)

Moduł 5: Współpraca z Rodzicami Uczniów Migracyjnych

  • Budowanie partnerskich relacji z rodzinami uczniów z doświadczeniem migracyjnym. (konwersacje)

Moduł 6: Tworzenie Planu Działań na Przyszłość

  • Indywidualne plany rozwoju zawodowego dla uczestników kursu.
  • Otwarta dyskusja na temat wyzwań i strategii dalszego rozwoju w pracy z uczniami migracyjnymi.

Dostępne terminy

2024-02-21 — 2024-06-05
Termin2024-02-21 — 2024-06-05
Godzina10-11.30
ProwadzącyMarta Cichosz
Harmonogram

Moduł 1: Wprowadzenie do Kontekstu Migracyjnego

 • Wprowadzenie do różnorodności uczniów migracyjnych.
 • Analiza wyzwań związanych z adaptacją do nowego środowiska edukacyjnego 

 Moduł 2: Komunikacja w języku angielskim na Poziomie A2 w Kontekście Szkolnym

  • Praktyczne ćwiczenia skupiające się na komunikacji podstawowej w języku angielskim na poziomie A2.
  • Rozwijanie umiejętności prowadzenia prostych rozmów z uczniami migracyjnymi w języku angielskim 

Moduł 3: Integracja Kulturowa w Procesie Nauczania.

  • Kreowanie lekcji, które uwzględniają różnorodność kulturową z uwzględnieniem komunikacji z uczniem w języku angielskim

Moduł 4: Wspieranie Emocjonalne Uczniów Migracyjnych

  • Budowanie relacji opartych na empatii i zrozumieniu (konwersacje)

Moduł 5: Współpraca z Rodzicami Uczniów Migracyjnych

  • Budowanie partnerskich relacji z rodzinami uczniów z doświadczeniem migracyjnym. (konwersacje)

Moduł 6: Tworzenie Planu Działań na Przyszłość

  • Indywidualne plany rozwoju zawodowego dla uczestników kursu.
  • Otwarta dyskusja na temat wyzwań i strategii dalszego rozwoju w pracy z uczniami migracyjnymi.
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 8


Powrót