Publikacje (1960-2019)

W latach 1960 - 2007 nasza placówka  wydała ok. 200 publikacji w wersji papierowej.

Redagowano miesięcznik Białostocki Biuletyn Oświatowy (1993-1998) oraz dwumiesięcznik  Aspekty (2000 -2011) . 

Pracownicy CEN publikowali  swoje materiały w czasopismach regionalnych, ogólnopolskich i na portalach elektronicznych (Podlaska Platforma Edukacyjna - od 2016r.   i Bibservis Bibliotek Szkolnych Podlasia - od 2008 r.).