Publikacje z lat 2015-2019

Publikacje zamieszczane są głównie na elektronicznym portalu edukacyjnym Podlaska Platforma Edukacyjna - https://ppe.wrotapodlasia.pl,  administrowanym przez podlaskie ośrodki doskonalenia nauczycieli, w dziale  Zasoby edukacyjne.  Zasoby można wyszukiwać  poprzez filtry: Obszary tematyczne, Etaty edukacyjne i Typ zasobów (artykuły, scenariusze, prezentacje, materiały audio, filmy, zestawienia literatury i inne).

Ponadto autorskie opracowania wysyłane są do czasopism drukowanych ogólnopolskich i regionalnych (Podlaskie Wieści Oświatowe).

Poniżej, w załącznikach, szczegółowy wykaz autorskich opracowań pracowników CEN w Białymstoku i lista publikacji rekomendowanych.