Czasopisma (1993 - 2011)

W naszej placówce wydawano:

  • Białostocki Biuletyn Oświatowy / Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Kuratorium Oświaty, Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli, 1993-1998.

  • Aspekty : dwumiesięcznik edukacyjny / red. nacz. Krystyna Grabowska. - Białystok : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, 2000.-2011.

Czasopisma  są dostępne w czytelni Biblioteki Pedagogicznej, wyszukać je można poprzez katalog online.