Wydawnictwa metodyczne (1960 - 2019)

Wydawnictwa zawierają głównie materiały metodyczne (scenariusze zajęć, testy, konkursy, plany i programy), ale też opracowania dotyczące regionu,  historii podlaskiej oświaty.   Wydawnictwa  są dostępne w zasobach Biblioteki Pedagogicznej, wyszukać je można poprzez katalog online.

Wydano w  latach:

  • 2002 - 2019 (Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku) -  21 pozycji
  • 1998 - 2001 ( Biblioteka Pedagogiczna)-  4 pozycje 
  • 2000 - 2001  (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)-  45 pozycji 
  • 1998 - 1999 (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny)-  12 pozycji  
  • 1993 - 1998 (Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli)-  106 pozycji 
  • 1973 – 1989 (Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych)-  8 pozycji  
  • 1960 – 1972 (Okręgowy Ośrodek Metodyczny)-  6 pozycji 

Szczegółowe tytuły publikacji  w poniższych zakładkach.