Menus_Presenter::getHtmlUL() menu o podanych parametrach nie istnieje!

Wydawnictwa metodyczne Biblioteki Pedagogicznej (1998 - 2001)

  1. Dydaktyka w bibliotece szkolnej : scenariusze zajęć. Z. 1, Szkoły podstawowe / [oprac. Wiesława Hajduk, Teresa Leszczyńska-Koziak, Olga Topolewska] ; Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok : Biblioteka Pedagogiczna, 2001.

  2. Dydaktyka w bibliotece szkolnej : scenariusze zajęć. Z. 2, Szkoły podstawowe / [oprac. Wiesława Hajduk, Teresa Leszczyńska-Koziak, Olga Topolewska] ; Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok : Biblioteka Pedagogiczna, 2001.

  3. Dydaktyka w bibliotece szkolnej : scenariusze zajęć. Z. 3, Gimnazjum / [oprac. Wiesława Hajduk, Teresa Leszczyńska-Koziak, Olga Topolewska]; Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok : Biblioteka Pedagogiczna, 2001.

  4. Dydaktyka w bibliotece szkolnej : scenariusze zajęć. Z. 4, Szkoły średnie / [oprac. Wiesława Hajduk, Teresa Leszczyńska-Koziak, Olga Topolewska]; Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok : Biblioteka Pedagogiczna, 2001.