Wydawnictwa metodyczne CEN w Białymstoku (2002 - 2019)

 1. 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Białymstoku 1944-2004 : praca zbiorowa / pod red. Anny Krawczuk ; zespół red. Jolanta Bakier [et al.] ; Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Peagogiczna w Białymstoku. - Białystok : CEN, 2004.

 2. Autorskie opracowanie lektur szkolnych dla gimnazjum : scenariusze zajęć / pod red. Olgi Topolewskiej. - Białystok: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2004. - (Lektury szkolne inaczej. Prace konkursowe 4)

 3. Autorskie opracowanie lektur szkolnych dla szkół podstawowych : scenariusze zajęć klasy I-IV / pod red. Olgi Topolewskiej. - Białystok: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2004. - (Lektury szkolne inaczej. Prace konkursowe2)

 4. Autorskie opracowanie lektur szkolnych dla szkół podstawowych : scenariusze zajęć klasy V – VI / pod red. Olgi Topolewskiej. - Białystok: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2004. - (Lektury szkolne inaczej. Prace konkursowe 3)

 5. Autorskie opracowanie lektur szkolnych dla szkół ponadgimnazjalnych : scenariusze zajęć / pod red. Olgi Topolewskiej. - Białystok: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2004. - (Lektury szkolne inaczej. Prace konkursowe 5)

 6. Babicz Zdzisław, Gagan Katarzyna, Krawczuk Anna, Materiały uczestników sieci współpracy i samokształcenia opracowane w ramach projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego", Bielsk Podlaski : [bw], 2015.

 7. Krawczuk Anna, Fundraising biblioteczny na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, W: Pieniądze dla bibliotek czyli fundraising biblioteczny: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., Białystok: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, 2018,  287 – 292, ISBN 978-83-948923-1-9

 8. Krawczuk Anna, Biblioteki pedagogiczne i ich zasoby w kontekście nowych zadań, https://www.doskonaleniewsieci.pl/Upload/Files/1/samouczki/poradnik, [dostęp 12 listopada 2019r. ],  dostęp: biblioteki/modul_III/ekran1/Bibl_pedagog%20i%20ich%20zasoby_A.Krawczuk.pdf 

 9. Łuniewska Krystyna, Tworek Urszula, Wąsik Zofi , Alles klar neu 2b : język niemiecki : podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych: zakres podstawowy: kurs dla początkujących i kontynuujących naukę, 2., Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2015.

 10. Lekcje języka polskiego, które kształcą wyobraźnię : (rola dramy w kształceniu polonistycznym) : materiały metodyczne / pod red. Urszuli Roman ; Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo CEN, 2004.

 11. Literatura podmiotu i przedmiotu. Wzory i przykłady opisów bibliograficznych : materiały pomocnicze dla nauczycieli / oprac. Janina Bułat, Olga Topolewska. - Białystok: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2005

 12. Literatura podmiotu i przedmiotu. Wzory i przykłady opisów bibliograficznych : materiały pomocnicze dla nauczycieli . Wyd. 2 popr. / oprac. Janina Bułat, Olga Topolewska. - Białystok: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2007

 13. Mierzenie jakości pracy biblioteki szkolnej : propozycje obszarów, standardów i wskaźników . Materiały pomocnicze dla nauczycieli bibliotekarzy / oprac. Olga Topolewska. - Białystok: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2004

 14. Misja: Ocal literackie Podlasie. Gra literacka. [Dokument elektroniczny]. Pod kierunkiem Olgi Topolewskiej. Autorki scenariusza: Kowalko Katarzyna, Leonowicz Grażyna, Puławska Joanna, Zyskowska Ewa. Białystok 2017.

 15. Nauczyciel wychowawcą : materiały pokonferencyjne : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Łaniewskiej ; Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo CEN, 2003.

 16. Obraz i słowo : kształcenie kulturowe na lekcjach języka polskiego : materiały metodyczne uczestników kursu / pod red. Urszuli Roman ; Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo CEN, 2005.

 17. Tu i tam z bohaterami książek Grzegorza Kasdepki. Scenariusz literackiej gry miejskiej dotyczącej twórczości białostockiego autora książek dla dzieci - Grzegorza Kasdepki. [Dokument elektroniczny]. Pod kierunkiem Olgi Topolewskiej. Autorki: Ewa Babińska, Anna Kondracka, Adrian Petelski, Beata Rapicka. Białystok 2017.

 18. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : propozycje dla bibliotek szkolnych / oprac. Jolanta Chrzanowska, Dorota Rutkowska.- Białystok: Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2002

 19. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w bibliotece szkolnej / oprac. pod red. Olgi Topolewskiej.- Białystok: Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2007

 20. Uratujmy Narnię! Gra literacka (literacka gra biblioteczna na podstawie książek C.S. Lewisa ,,Opowieści z Narnii" zachęcająca do przeczytania pierwszej części cyklu ,,Lew, czarownica i stara szafa”). Pod kierunkiem Olgi Topolewskiej. Autorki: Dorota Jabłońska, Helena Gumieniak, Agnieszka Zieleniewska, Krystyna Adamek, Bożena Daniłowska, Marzanna Szumkowska. Białystok 2017.

 21. W kręgu twórczości Hansa Ch. Andersena : scenariusze zajęć dla szkół podstawowych / pod red. Olgi Topolewskiej. - Białystok: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 2004. - (Lektury szkolne inaczej. Prace konkursowe 1)