Wydawnictwa Okręgowego Ośrodka Metodycznego (1960 – 1972)

  1. Białostocki Przegląd Oświatowy / [oprac. Kolegium w składzie Zdzisław Lejwoda etc.] ; Kuratorium Okręgu Szkolnego. Okręgowy Ośrodek Metodyczny. - Białystok : Kuratorium Okręgu Szkolnego, 1969.

  2. Narzędzia pomiaru wyników nauczania wybranych przedmiotów w szkole podstawowej : aneks do pracy zbiorowej : Dydaktyczne funkcje szkoły opolskiej / wstęp i oprac. Eugeniusz Gabryelski. - Opole : Kuratorium Okręgu Szkolnego, Okręgowy Ośrodek Metodyczny, 1972 (1973).

  3. Organizacja i wykorzystanie izb (kącików) pamięci narodowej w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły / [red. Janusz Pikuliński] ; Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego, Okręgowy Ośrodek Metodyczny w Białymstoku. - Białystok : Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego : Okręgowy Ośrodek Metodyczny, 1972.

  4. Problemy nowej oceny zachowania uczniów / [red. nauk. Maria Jakowicka] ; Kuratorium Okręgu Szkolnego. Okręgowy Ośrodek Metodyczny. - Zielona Góra : Kuratorium Okręgu Szkolnego-Okręgowy Ośrodek Metodyczny, 1970.

  5. Przegląd oświatowo-kulturalny / [oprac. kolegium w składzie Genowefa Budzicz i in.] ; Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego, Okręgowy Ośrodek Metodyczny, Białostockie Towarzystwo Kultury. - Białystok : Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego, 1968.

  6. Z doświadczeń nauczania i wychowania w klasach I-IV szkoły podstawowej : fragmenty odczytów pedagogicznych / Kuratorium Okręgu Szkolnego, Okręgowy Ośrodek Metodyczny w Białymstoku. - Białystok : Kuratorium Okręgu Szkolnego : Okręgowy Ośrodek Metodyczny, 1971.