Publikacje nauczycieli bibliotekarzy od roku 2020

Nauczyciele bibliotekarze szkolni mają możliwość publikowania swoich materiałów na stronie elektronicznego serwisu Bibservis Bibliotek Szkolnych Podlasia. Do redakcji przesyłają krótkie relacje ze swoich działań,  regulaminy konkursów oraz dłuższe opracowania (artykuły, scenariusze zajęć) -  dodatkowo  publikowane na portalu Podlaska Platforma Edukacyjna.  

Nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku systematycznie tworzą  zestawienia bibliograficzne do bieżących tematów pogrupowanych w działach: Kierunki polityki oświatowej państwa, Patroni Roku, Ludzie i wydarzenia, Edukacja, Psychologia, pedagogika, nauki pokrewne, Różne tematy bieżące. Sporządzają je na konkretne zamówienia, bazując w głównej mierze na materiałach dostępnych w naszej instytucji. Od roku 2009 publikują na stronie www, a informację o nich zamieszczają w katalogu online. Opracowują też bazy linków z wykazami e-zasobów edukacyjnych, ciekawych miejsc w sieci przydatnych nauczycielom i uczniom.

W formie drukowanej wydane zostały scenariusze gier literackich:

  • Jak zostać detektywem na szóstkę? : gra biblioteczna na podstawie lektury klas I-III Grzegorza Kasdepke "Detektyw Pozytywka" / pod red. Olgi Topolewskiej. Autorki:  Barbara Werpachowska, Anna Juszczuk, Agnieszka Słomińska, Joanna Błaszko, oprac. graficzne Małgorzata Kakareko-Wiszowata. - Białystok : Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, [2020]

  • Podróż z Małym Księciem : gra literacka na podstawie książki oraz ilustracji Antoine'a de Saint-Exupery'ego "Mały Książę" będącą podsumowaniem opracowanej lektury / pod red. Olgi Topolewskiej.  Autorki: Małgorzata Jabłońska, Barbara Szypulska, Emilia Chojnowska, oprac. graficzne Małgorzata Kakareko-Wiszowata. - Białystok : Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, [2020] 

  • Śladami Stasia i Nel : gra literacka / pod red. Olgi Topolewskiej.  Autorki: Bożena Charkiewicz, Ewa Harasimik, Zenaida Siemieniuk, Julita Wasilewska, Agata Żebrowska, oprac. graficzne Małgorzata Kakareko-Wiszowata. - Białystok : Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, [2020]