Dostępne kursy

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli,  którzy chcą nauczyć się pracy z programem Google Earth.

Zaproponowany kurs zakłada poznawanie przez uczestników zagadnień związanych z autyzmem krok po kroku, wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne do pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera - tak, by jako nauczyciele mogli stanowić wsparcie  dla ucznia,  potrafili rozpoznawać jego potrzeby i możliwości,wiedzieli jak pomagać w kontaktach  z rówieśnikami, byli przygotowani na wejście  dziecka do grupy, pomyślnego w niej funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osiągania przez niego sukcesów edukacyjnych.

Wszyscy słyszeliśmy o nauczycielach, którzy nazywani są mentorami. Jak stać się takim pedagogiem? Szklenie poświęcone jest budowaniu pozycji przywódcy i eksperta oraz podstawom budowania silnego zespołu wokół nauczyciela.

Treści szkolenia:

- Twoja rola w klasie a twoja osobowość

- Jak zadbać o pozycję eksperta?

- Budowanie zespołu

- Zarzadzanie emocjami i rozwiązywanie problemów

- Efektywna nauka- zaangażowanie uczniów w samoedukację

- Jestem sprzedawcą marzeń (i wiedzy)

- Coachingowe słuchanie i mówienie

 


Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy pracujących w systemie bibliotecznym MOL.Platforma wewnętrzna sieci samokształcenia i współpracy nauczycieli bibliotekarzy szkolnych "Biblioteka szkolna na miarę naszych czasów".


Szkolenie skierowane do nauczycieli z terenu Hajnówki, którzy wcześniej dokonali rejestracji.

Grupa zamknięta.