Aktualności

Zasady bezpiecznego korzystania z biblioteki pedagogicznej

#Biblioteka 2020-09-04

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO WSZYSTKICH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE BIBLIOTEKI, PROSIMY O PRZESTRZEGANIE NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

 • PODCZAS POBYTU NA TERENIE BIBLIOTEKI OBOWIĄZKOWE JEST DLA UŻYTKOWNIKÓW, ZAKRYWANIE NOSA I UST POPRZEZ UŻYCIE MASECZEK, PRZYŁBIC,
 • DEZYNFEKOWANIE RĄK ZARAZ PO WEJŚCIU DO BIBLIOTEKI,
 • ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI 1,5 – 2 M OD INNYCH OSÓB,
 • W ZBIORACH SPECJALNYCH ZEZWALA SIĘ NA WOLNY DOSTĘP DO ZBIORÓW, JEŻELI ZOSTANĄ SPEŁNIONE W/W ZASADY REŻIMU SANITARNEGO,
 • W WYPOŻYCZALNI MOGĄ PRZEBYWAĆ 2 OSOBY. POZOSTALI POWINNI CZEKAĆ W HOLU,
 • ZWROTY I WYPOŻYCZENIA ODBYWAJĄ SIĘ NA ODDZIELNYCH STANOWISKACH,
 • ZALECANE JEST ZAMAWIANIE KSIĄŻEK PRZEZ KATALOG ELEKTRONICZNY, OSOBY, KTÓRE POTRZEBUJĄ POMOCY MOGĄ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI TELEFONICZNIE (85 732 98 67 w.131) ,
 • KSIĄŻKI ZWRACANE OBOWIĄZKOWO PRZECHODZĄ 3 DNIOWĄ KWARANTANNĘ,
 • ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z OFERTY CZYTELNI INTERNETOWEJ IBUK LIBRA. KODY MOŻNA ODEBRAĆ BEZPOŚREDNIO, DROGĄ MAILOWĄ LUB TELEFONICZNIE (85 732 98 67 w.131) ,
 • CZYTELNIA UDOSTĘPNIA SIĘ 2 STANOWISKA CZYTELNICZE,
 • ZBIORY BIBLIOTECZNE PODAJE BIBLIOTEKARZ (WSTRZYMUJEMY WOLNY DOSTĘP DO ZBIORÓW I PRASY BIEŻĄCEJ),
 • PO ZAKOŃCZENIU PRACY UŻYTKOWNIK ODKŁADA WYKORZYSTANE ZBIORY NA WYZNACZONY STOLIK,
 • Z KOMPUTERÓW KORZYSTAMY JEDYNIE W CELU WYSZUKIWANIA LITERATURY Z KATALOGU ONLINE I CYFROWEJ WYPOŻYCZALNI ACADEMICA,
 • CZYTELNIA UDZIELA SPECJALISTYCZNEJ INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ RÓWNIEŻ DROGĄ TELEFONICZNĄ (85 732 98 67 w.131) LUB MAILOWĄ (BIBLIOTEKA@CEN.BIALYSTOK.EDU.PL)