Akcje czytelnicze – dobre praktyki promowania czytelnictwa w bibliotekach w celu rozbudzenia pasji czytania i zachęcenia do odwiedzania bibliotek.

POWRÓT