Biblioteka prowadzi następujące usługi:

› udostępnianie zbiorów

- książek w Wypożyczalni
- czasopism, księgozbioru podręcznego na miejscu w Czytelni 
- zbiorów specjalnych
- materiałów do nauki języka niemieckiego w Mediotece Języka Niemieckiego
- zasobów Internetu w Czytelni

› informacyjno - bibliograficzne

- udzielanie  informacji w oparciu o dostępny warsztat informacyjny
- pomoc w wyborze literatury i tworzeniu bibliografii do prac maturalnych, licencjackich, magisterskich

› kulturalno- edukacyjne

- doskonalenie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
- szkolenia dla studentów, uczniów
- promowanie twórczości nauczycieli i uczniów projekt - Galeria Na Złotej 
- organizowanie imprez czytelniczych :  projekt  "Podlaskie spotkania z pisarzami" ; projekt "Literatura niemiecka - czytamy to co dobre" - edycja I i II ;  akcja "Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom"
- organizowanie wystaw (edukacyjnych, tematycznych, okolicznościowych)
- prowadzenie lekcji bibliotecznych, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty!