Biblioteka Pedagogiczna

gromadzi i udostępnia następujące  rodzaje zbiorów bibliotecznych:

Książki 

Dysponujemy bogatą literaturą z zakresu pedagogiki, psychologii oraz nauk pokrewnych związanych z tymi dziedzinami wiedzy.
Gromadzimy najnowszą literaturę z zakresu szkolnictwa , organizacji i zarządządzania oświatą, pracy i rozwoju zawodowego nauczyciela. Mamy pokaźny zbiór programów i podręczników szkolnych.

Szczególnie cennymi zbiorami są zbiory zgromadzone w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Z tego okresu posiadamy unikatowe egzemplarze, niekiedy jedyne w Białymstoku. Niektóre z nich ze względu na ochronę księgozbioru udostępniamy tylko na miejscu.

W swoich zbiorach posiadamy  publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa  i  informacji naukowej, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki i leksykony.

Na uwagę zasługują książki z literatury pięknej, dzieła klasyki polskiej i światowej oraz książki z zestawu lektur szkolnych dla ucznia.

W zbiorach czytelni Biblioteki Pedagogicznej znaleźć można cenne tytuły, m.in.:

  • Encyclopedia Americana (wydanie z roku 1984),
  • The Encyclopedia Brytanica (z okresu międzywojennego),
  • The Columbia Encyclopedia (1950),
  • Bolszaja Sovetskaja Encyklopedija (1970).

Są również bardzo cenne zbiory z XVIII – XX wieku, w postaci starodruków i reprintów.

Gromadzimy przede wszystkim czasopisma pedagogiczne wydane po roku 1945, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism metodycznych, naukowych, literackich.

Gromadzimy i udostępniamy następujące rodzaje zbiorów specjalnych:

Filmy
Posiadamy bogaty zbiór filmów edukacyjnych z różnych  dziedzin wiedzy np. historia literatury, psychologia, socjologia, pedagogika,  religia, biologia, chemia, etnografia, a także adaptacje lektur szkolnych. Zbiór ten jest systematycznie powiększany.

Dokumenty dźwiękowe
Oferujemy programy audio z audycjami edukacyjnymi, muzyką poważną, piosenkami dla dzieci najmłodszych , a także z ćwiczeniami do nauki języków obcych. 

Przeźrocza

Przechowujemy, przeźrocza poświęcone wybranym  miastom polskim.

Płyty gramofonowe
Zgromadziliśmy bogaty zbiór płyt winylowych (3098) z muzyką poważną i rozrywkową. Ciekawe są również płyty z audycjami dla dzieci i młodzieży.

Dokumenty elektroniczne
Gromadzimy programy edukacyjne, słowniki i encyklopedie, zapisane na CD-ROM – ach.

Zbiory graficzne
Wypożyczamy fotografie, ryciny obrazujące ważne wydarzenia historyczne, pomniki kultury, a także portrety znanych postaci. Polecamy gry i pomoce dydaktyczne (plansze, modele), które uatrakcyjnią zajęcia lekcyjne.