Historia

Biblioteka Pedagogiczna znajduje sie w strukturze Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

 

2020 - Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna

 • 1.09.2017 funkcjonuje Wydział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów.
 • Dyrektor mgr Ryszard Chodyniecki
 • Wicedyrektor dr Kamilla Łaguna-Raszkiewicz
 • Kierownik Wydziału Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów mgr Katarzyna Gosk
 • Księgozbiór: 178103 wol., 6711 czytelników (aktywnie wypożyczających 2547) (31.06.2020r.)

2019 - Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna

 • 1.09.2017 funkcjonuje Wydział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów.
 • Dyrektor mgr Ewa Ściana
 • Wicedyrektor mgr Wiktoria Blakicka / od 1 października Elżbieta Chrabołowska
 • Kierownik Wydziału Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów mgr Katarzyna Gosk
 • Księgozbiór: 176781 wol., 2116 czytelników (31.12.2018r.)

2017 - Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna

 • 1.09.2017 funkcjonuje Wydział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów.
 • Dyrektor mgr Ewa Ściana
 • Wicedyrektor mgr Wiktoria Blakicka
 • Kierownik mgr Alicja Stankiewicz

2016 - Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna

 • 1.09.2017r. funkcjonują dwa wydziały: Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w tym Zbiorów Specjalnych oraz Wydział Udostępniania Zbiorów.
 • p.o .Dyrektora - mgr Zdzisław Babicz. Wicedyrektor ds. biblioteki mgr Anna Krawczuk
 • Siedziba: ul. Złota 4
 • Księgozbiór: 177126 wol., 2416 czytelników (31.12.2016r.)

2002 - obecnie Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna

 • 1.01.2002r. ponowne połączenie Biblioteki Pedagogicznej i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycieli.
 • Siedziba: ul. Złota 4
 • Dyrektor - mgr Krystyna Grabowska. Wicedyrektor ds. biblioteki mgr Anna Krawczuk
 • Obchody 60- lecia Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 
 • 1.02.2004r. likwidacja Filii Biblioteki Pedagogicznej CEN w Łapach
 • likwidacja Filii Biblioteki Pedagogicznej CEN w Dąbrowie Białostockiej
 • 31.08.2009r. likwidacja Filii Biblioteki Pedagogicznej CEN w Mońkach
 • 31.12.2013r. likwidacja Filii Biblioteki Pedagogicznej CEN w Siemiatyczach
 • 31.08.2014r. likwidacja Filii Biblioteki Pedagogicznej CEN w Hajnówce
 • 31.08.2014r. likwidacja Filii Biblioteki Pedagogicznej CEN w Sokółce
 • 31.08.2014r. likwidacja Filii Biblioteki Pedagogicznej CEN w Bielsku Podlaskim

1998 - 2001 Biblioteka Pedagogiczna

 • 1998 r.: podział Zespołu Placówek Doskonalenia Nauczycieli na dwie samodzielne instytucje - Bibliotekę Pedagogiczną i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
 • Siedziba: ul. Złota 4
 • Dyrektor: mgr Alicja Stankiewicz
 • Księgozbiór: 145664 wol., 3949 czytelników (31.12.2001r.)
 • Od września 1999 r. Biblioteka przejmuje doradztwo dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

1992 - 1998 Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli

 • 1.09.1992r. powstanie Zespołu Placówek Doskonalenia Nauczycieli i Rejonowych Zespołów Doskonalenia Nauczycieli, w wyniku połączenie biblioteki z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym,
 • Dyrektor: dr Jan Zieniuk, wicedyrektor ds. biblioteki - mgr Barbara Zaleska
 • Siedziba do roku 1996: ul. Kościelna 9; od 1996: ul. Złota 4
 • Księgozbiór 1998r.:130 638 wol., 3890 czytelników
 • 1993r.: wspólnie z Kuratorium Oświaty w Białymstoku zaczęto wydawać Białostocki Biuletyn Oświatowy
 • 1994r.: Rejonowe Zespoły Doskonalenia Nauczycieli przejmują doradztwo i doskonalenie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

1951 - 1992 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

 • Siedziba: ul. Kościelna 9 (1955r.), ul. Mickiewicza 2 (1960r.), ul. Lipowa 24 (1962r.),
  ul. Kościelna 9 (1968r.)
 • Kierownicy w latach:
  • 1951 - 1955: Helena Popławska, Michał Tumiłowicz
  • 1956 - 1961: Anna Górecka, Jadwiga Olech, Piotr Aleksandrowicz
  • 1962 - 1969: Jan Radiukiewicz
  • 1970 - 1973: Czesław Trybulski
  • 1973 - 1992: Jan Zieniuk
 • Stan księgozbioru: 20 224 wol., 1013 czytelników (1956 - 1960r.) ; 44622 wol., 2307 czytelników (1970r.)
 • 1975r.: 35 lecie biblioteki, nadanie imienia Władysława Spasowskiego, odznaczenie Medalem im. dr Henryka Jordana
 • 1976 r.: zgodnie z rozp. Ministra Oświaty i Wychowania z dn. 27.03.1976r. powstaje nowy statut biblioteki i nowa sieć - pedagogiczna biblioteka wojewódzka, filie oraz działy nauczycielskie w bibliotekach szkolnych
 • 1983r. - otwarcie biblioteki składowej

1946 - 1950 Centralna Biblioteka Pedagogiczna

 • Siedziba: ul. Kilińskiego 19
 • Kierownicy: Konstanty Załuska, Anna Górecka
 • Stan księgozbioru: 3496 wol., 391 czytelników

1944 - 1945 Kuratoryjna Biblioteka Okręgowa

 • Siedziba: sekretariat Kuratorium białostockiego, Starobojarska 21
 • Kierownik: Irena Pikiel, sekretarz Kuratora
 • Stan księgozbioru: 708 wol., 130 czytelników (1945r.)