„Poznajemy literaturę dziecięcą i jej bohaterów” - projekt edukacyjny

Jolanta Kosobko, nauczyciel bibliotekarz SP nr 2 w Białymstoku

Sprawozdanie z realizacji projektu 

W okresie od 18 stycznia do 30 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku był realizowany projekt edukacyjny „Poznajemy literaturę dziecięcą i jej bohaterów”.  Celem projektu było przybliżenie uczniom twórczości trzynastu wybranych pisarzy w ramach realizacji kierunku polityki oświatowej Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci jako wymóg programu Książki naszych marzeń.   

Uczniowie biorący udział w projekcie pobudzali i rozwijali zainteresowania czytelnicze, spędzając wolny czas z książką oraz poznawali nowych bohaterów literackich. Sadzę, że założenie to zostało dobrze zrealizowane. Świadczy o tym duża liczba uczniów zaangażowanych w realizację zadań projektu, niesamowicie wielka ilość prac plastycznych oraz wysokie oceny wypełnionych kart pracy i wszystkich zadań projektu.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się od losowania nazwisk pisarzy w bibliotece szkolnej. Każda klasa wylosowała jednego pisarza, aby pracować wokół jego twórczości. Chętni uczniowie z klas dobierali się w grupy i wykonywali poszczególne zadania, które wymagały od uczniów dużej samodzielności w wyszukiwaniu i selekcjonowaniu informacji z różnych źródeł, znajomości treści książek oraz umiejętności współpracy w grupie. Uczniowie przygotowywali się również do publicznych wystąpień.

Zadanie z Kartą pracy nr 1 zmobilizowało uczniów do poszerzenia twórczości wybranego pisarza. Na podstawie wypełnionej karty pracy inni uczniowie wykonywali plakaty.   Wypełniając Kartę pracy nr 2, uczniowie  zapoznawali się z utworami pisarza i opisywali bohaterów literackich. Zadanie to było wykonane znakomicie, gdyż uczniowie w swych kartach pracy podawali dużą ilość postaci literackich.

Dzieci klas I-III występowały z recytacją wierszy lub pięknym czytaniem fragmentów wybranego tekstu.

Realizacja zadań zmusiła uczniów również do twórczej pracy: plakaty ilustrujące twórczość pisarza oraz bohaterów literackich, projekt okładki książki, kostium bohatera literackiego wymagały wielkiej pomysłowości, oryginalności. Prace plastyczne wykonywane były różnymi technikami: farby, plastelina, modelina, włóczka, materiał tekstylny. Cechowała je duża estetyka i pomysłowość.

Całe przedsięwzięcie zakończyło się prezentacją wszystkich zadań na uroczystej Konferencji czytelniczej, którą otworzyła Pani Dyrektor. Na Konferencję przybyli zaproszeni goście Pani Olga Tobolewska, prezes Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Pani Iwona Czyżewska, kierowniczka filii nr 15 Książnicy Podlaskiej. Panie wchodziły w skład komisji oceniającej prace projektu. Wyłoniono trzy najlepiej przygotowane klasy w kategorii kl. IV- VI i cztery klasy w kategorii klas młodszych. Uczestnikami Konferencji była cała społeczność szkolna. Biblioteka pozyskała wiele prac plastycznych do dekoracji sali bibliotecznej. Fotografie wykonane podczas Konferencji czytelniczej posłużyły uczniom do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Projekt okazał się ciekawą formą, w której można poznać twórczość wielu pisarzy poprzez różnorodne działania zachęcające do sięgania po książkę. Wymiernym efektem jest zwiększona ilość odwiedzin i wypożyczeń  w bibliotece szkolnej oraz poprawa jakości czytania przez uczniów, którzy zaczęli traktować czytanie jako ciekawy sposób spędzania wolnego czasu.

Zdjęcia z Konferencji oraz prezentacja multimedialna pod adresami :

Załączniki

Array ( [0] => Array ( [0] => 1 [1] => http://crtd.wrotapodlasia.pl/ [2] => 1 [3] => Podlaska Platforma Edukacyjna [4] => /u4/_layout/stopka-loga/podlaska-platforma-edukacyjna.png [5] => 0 ) [1] => Array ( [0] => 1 [1] => http://cenv3.bialystok.edu.pl/?q=/goetheinstitut [2] => 1 [3] => Biblioteka w Szkole [4] => /u4/polska-loga/bwsz.jpg [5] => 0 ) [2] => Array ( [0] => 1 [1] => http://biblioteki-szkolne.blogspot.com/ [2] => 1 [3] => Biblioteki szkolne online [4] => /u4/_layout/stopka-loga/bszkon.jpg [5] => 0 ) [3] => Array ( [0] => 1 [1] => http://e-pedagogiczna.edu.pl/ [2] => 1 [3] => Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna [4] => /u4/_layout/stopka-loga/ebp.jpg [5] => 0 ) [4] => Array ( [0] => 1 [1] => http://www.sbp.pl/ [2] => 1 [3] => SBP [4] => /u4/_layout/stopka-loga/sbp.jpg [5] => 0 ) [5] => Array ( [0] => 1 [1] => http://lustrobiblioteki.pl/ [2] => 1 [3] => Lustro [4] => /u4/_layout/stopka-loga/lustro.jpg [5] => 0 ) )