Witryny  bibliotek szkół średnich  (zakładki, samodzielne strony, informacje w aktualnościach)

Białystok

Licea ogólnokształcące:

Szkoły techniczne

Oprac. Ewa Zyskowska, nauczyciel bibliotekarz ZSM w Białymstoku