Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Rada Oddziału w Białymstoku

Oddział towarzystwa działa od roku 2004, jego członkowie  - nauczyciele bibliotekarze szkolni - spotykają się kilka razy w roku. Główne działania to promocja czytelnictwa, w tym realizacja  wydarzeń czytelniczych o zasięgu regionalnym: Podlaskie Spotkania z Pisarzami (projekt czytelniczy), Czytanie jest the best (konkurs plastyczny), Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom (akcja czytelnicza), Librarium Primum (konkurs 2009-2019). Towarzystwo  angażuje się w bieżące problemy bibliotek szkolnych. 

Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Koło Podlaskie

Koło Podlaskie skupia w swoim gronie nauczycielki i bibliotekarki ze szkół podstawowych, szkół średnich, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku z terenu województwa podlaskiego. Jako Koło będziemy się spotykać kilka razy w roku szkolnym w bibliotekach i ośrodkach, w których pracujemy. Mamy zamiar organizować zajęcia warsztatowe, rozmawiać o książkach, które warto przeczytać i wykorzystać do własnych zajęć z dziećmi. Będziemy prowadzić zajęcia z elementami biblioterapii, arteterapii dla dzieci. Zadbamy o kontakty z lokalnymi mediami.