Witryny  bibliotek szkół podstawowych w Białymstoku (zakładki, samodzielne strony, informacje w aktualnościach)

Oprac. Ewa Zyskowska, nauczyciel bibliotekarz ZSM w Białymstoku