Oferta dla bibliotek szkolnych, szkół i przedszkoli

Szkolenia warsztatowe i kursowe  dla nauczycieli bibliotekarzy, rejestracja  - Oferta CEN

Działania Biblioteki Pedagogicznej promujące czytelnictwo (projekty, gry literackie, konkursy, lekcje biblioteczne) - Oferta CEN

Sieci współpracy i samokształcenia 

Od lat prowadzona jest przedmiotowa  sieć  pn. "Biblioteka szkolna na miarę naszych czasów.", do której zapisywani są wszyscy  chętni nauczyciele bibliotekarze z Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielskiego, monieckiego, siemiatyckiego i sokólskiego.

Od roku szkolnego 2020/2021 są  prowadzone dwie tematyczne sieci adresowane do nauczycieli bibliotekarzy  pracujących z systemami bibliotecznymi:

  • System biblioteczny MOL
  • System biblioteczny eBiblio (Librus)

Szczegółowe informacje, rejestracje dostępne są pod adresem:  Oferta Sieci CEN

-----

Aby skorzystać z powyższych ofert należy się zarejestrować, a następnie logując się do systemu, zapisać na  interesującą propozycję.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.