Oferta doskonaląca dla bibliotek szkolnych, szkół i przedszkoli

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty:

  • szkolenia warsztatowe i kursowe ,  fora, konferencja  - Oferta CEN)
  • działania promujące czytelnictwo (projekty, gry literackie, konkursy, lekcje biblioteczne) - Oferta CEN

Aby skorzystać z powyższych ofert należy się zarejestrować, a następnie, logując się do systemu, zapisać na  interesującą propozycję.

Sieci współpracy i samokształcenia 

Od lat prowadzona jest przedmiotowa  sieć  pn. Biblioteka szkolna na miarę naszych czasów, do której zapisywani są wszyscy  chętni nauczyciele bibliotekarze z Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielskiego, monieckiego, siemiatyckiego i sokólskiego.

Do nauczycieli bibliotekarzy  pracujących z systemami bibliotecznymi od roku szkolnego 2020/2021  prowadzone są dwie tematyczne sieci :

  • System biblioteczny MOL
  • System biblioteczny eBiblioteka 

We wrześniu 2023r. ruszyła kolejna sieć pn. Edukacja włączająca, a od stycznia 2024 sieć ogólnopolska pn. Wikipedia na zastępstwie.

Szczegółowe informacje, rejestracje dostępne są pod adresem:  Oferta Sieci CEN