Oferta doskonaląca dla bibliotek szkolnych, szkół i przedszkoli

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty:

  • szkolenia warsztatowe i kursowe , rejestracja  - Oferta CEN
  • działania promujące czytelnictwo (projekty, gry literackie, konkursy, lekcje biblioteczne) - Oferta CEN

Aby skorzystać z powyższych ofert należy się zarejestrować, a następnie, logując się do systemu, zapisać na  interesującą propozycję.

Sieci współpracy i samokształcenia 

Od lat prowadzona jest przedmiotowa  sieć  pn. Biblioteka szkolna na miarę naszych czasów, do której zapisywani są wszyscy  chętni nauczyciele bibliotekarze z Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielskiego, monieckiego, siemiatyckiego i sokólskiego.

Od roku szkolnego 2020/2021 są  prowadzone dwie tematyczne sieci adresowane do nauczycieli bibliotekarzy  pracujących z systemami bibliotecznymi:

  • System biblioteczny MOL
  • System biblioteczny eBiblio 

We wrześniu 2022r. ruszyła sieć pn. Literatura współczesna dla dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje, rejestracje dostępne są pod adresem:  Oferta Sieci CEN